Partnerskap: Urkraften i ett digitalt ekosystem

Organisationer som fortfarande tror att de kan bygga allt själva från grunden ställs nu inför en utmaning med växande komplexitet i IT-landskapen. Den ständigt pågående utvecklingen inom fintech är bara ett exempel. Men vad betyder detta för framtidens IT-utveckling? Företag som marknadsför sig som ”din partner inom x” kan kännas klichéartade, men vikten av samarbeten med partners på IT-plattformar ökar med den växande komplexiteten. Så vad är det som gör dessa partnerskap till urkraften i ett digitalt ekosystem?

Kraftfullt samarbete i experthubbar

Framtiden tillhör helt klart de digitala ekosystem som samarbetar och där varje partner kan fokusera på att utveckla och tillföra sin egen individuella expertis till helheten. När den enskildes kunskaper kombineras med andra experter som erbjuder angränsande tjänster blir helheten så mycket större än summan av dess delar. Resultatet blir en kraftfull tjänstemodell som skapar ett tydligt värde för kunden. Det gemensamma målet för dessa partners är att ge kunden möjlighet att koncentrera sig på sin egen kärnverksamhet. Och att kunna göra det utan att behöva utveckla egna IT och onlinetjänster från grunden.

Ett starkt digitalt ekosystem är naturligtvis mer än bara de vanliga serviceavtalen mellan leverantörerna i värdekedjan. Ett riktigt kraftfullt ekosystem är ett samarbete på flera noder mellan flera partners, varav några till och med kan vara konkurrenter, för att erbjuda den optimala tjänstemodellen för olika typer av kunder. Molnplattformen där alla dessa partners samlas fungerar som en slags ”experthub”. Där erbjuds kunderna en idealisk tjänst där de kan välja de mjukvarulösningar och onlinetjänster som bäst passar deras specifika behov.

“Gör det själv-tiden” är förbi

IT-avdelningarna på många företag är vana vid att göra allt själva. Leverantörer av finansiella tjänster är inget undantag. Bygga appar, utveckla tjänster från grunden och till och med hämta specialiserade data för att ge den till kunderna – är för många en vardag och så man alltid gjort. Tyvärr innebär den växande komplexiteten i IT-arkitekturen att detta sätt att arbeta kostar för mycket, både tid och pengar. Det finns heller inte någon garanti för att det i slutändan är rätt lösning på problemet. Utöver det är skalbarhet är nästan alltid ett problem. När en organisation bestämmer sig för att söka efter specialtjänster för att utöka sitt erbjudande är dessa sällan mer än ett köp eller användning av information och tjänster enligt ett standardavtal. Väljer man i stället en molnplattform som stöder ett kraftfullt digitalt ekosystem behöver man inte göra allt detta.

Området där vi ser den största ökningen av komplexitet är inom utvecklingen av mobila applikationer för det växande utbudet av finansiella tjänster. Det finns många smarta, effektiva, och till och med ”roliga” appar som utvecklas för att hjälpa kunderna att spara pengar och göra deras liv enklare. Svårigheten för företag är att det inte längre går att erbjuda dessa appar som fristående tjänster. I alla fall inte om man vill leverera en riktigt användbar tjänst till marknaden. En tjänst som uppfyller kundernas förväntningar om snabbhet och bekvämlighet. Det är svårare än någonsin att erbjuda en komplett tjänst från början till slut i en mobilapp utan att ansluta den till någon form av extern onlinetjänst. Kreditbedömning och autentisering är några exempel, men det finns många fler, till exempel datadelning med bokföringssystemet, BI-system och e-fakturatjänster.

Aptic Ecosystem

Aptics ekosystem

API:er: Möjliggör ekosystemen

Finansiella tjänsteleverantörer som har en IT-plattform med ett bra ekosystem av partners, ger dem möjlighet att fokusera på att leverera bättre tjänster till sina kunder och konsumenter i stället för att hela tiden försöka förhålla sig till en växande IT komplexitet.

Ett riktigt effektivt IT-ekosystem är ett som tar bort huvudvärken som komplicerad infrastruktur och arkitektur ger sina användare. Detta sker bara när plattformen är utformad för att underlätta enkelt samarbete mellan alla partners. Det bästa sättet att uppnå detta är självklart att utbyta data och tjänster via öppna API: er. Det möjliggör för partners att snabbt och enkelt ansluta till plattformen och göra sin tjänst tillgänglig för alla användare.

Avgörande för ett framgångsrikt samarbete är naturligtvis att alla partners inser vikten av att kunna kommunicera på detta förenklade sätt. Det krävs också att de har säkerställt en enkel åtkomst för alla inom ekosystemet. Ett ekosystem är endast kraftfullt när alla partner har obegränsad tillgång till varandras data och tjänster.

Aptic’s ekosystem

Avslutningsvis så vill vi berätta att Aptic har skapat ett kraftfullt digitalt ekosystem på plattformen. Bland partnerna finns kända specialister inom finanssektorn, såsom kreditupplysningsleverantörer med data om miljontals företag i några av världens största databaser. Lägg också till andra expertpartners som är allt från digitala autentiseringstjänster och koppling till e-fakturaföretag till BI- och dataanalystjänster.

Bredden av samarbetspartners i Aptics ekosystem gör att kunderna enkelt kan sätta upp och konfigurera sina digitala processer på plattformen. Och de kan göra det på exakt det sätt som bäst passar dem. Kunder kan också välja att koppla på andra tjänsteleverantörer som de har en bra relation till. Eftersom plattformen använder öppna API: er för att ansluta sina partners kan nya partners ofta läggas till snabbt och enkelt. Att utvidga det befintliga ekosystemet med fler betrodda tjänster är grunden till att Aptics plattform fortsätter att vara kraftfullare och ger mer värde än vad någon leverantör kan skapa ensam: ett kraftpaket som ger verkligt värde för våra kunder i den finansiella tjänstesektorn.

Aptic är en internationell fintech specialist. Molntjänster, öppna API:er och andra aspekter av digitalisering av finansiella tjänster är några av de trender som vi pratar om i vårt senaste whitepaper. Vill du läsa mer kan du ladda ner Trends & Tools in Modern Business Financing via knappen nedanför.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa dig med era mjukvarulösningar. Du hittar kontaktinformation till Patrik Steen här nedan eller skicka bara ett mail till: hello@aptic.net