Skapad för operationell

och finansiell leasing

Aptics leasingsystem är utformat för leasing av utrustning och hanterar olika former av leasing, från finansiell och operationell leasing till hyrköpsleasing. Den kommer att stödja din nuvarande lösning men också övergången till en hållbar cirkulär affärsmodell. Genom öppna API: er görs anslutningen till andra stödsystem inom och utanför din IT-miljö smidig.

Aptic Solution Leasing

Leasinglösning som stödjer din operationella och finansiella leasingverksamhet

  • Finansiell och operationell leasing
  • Stöder hela leasingprocessen
  • Öppen plattform med integrationsmöjligheter via API