Få en effektivare inkassohantering med den senaste generationens inkassolösning 

Aptic Collect är den senaste generationens inkassoplattform, utvecklad för att ge bästa möjliga flexibilitet i inkassohanteringen. Lösningen erbjuder en smartare hantering tack vare ett automatiserat arbetsflöde. Lösningen täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning och även de legala processerna med hög automatiseringsgrad. Plattformen fungerar för både den som hanterar kundfordringar åt tredje part såväl som för att hantera egna fordringar, så kallad egeninkasso.

Täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning och de legala processerna

Du som är aktiv inom inkassobranschen vet att det är viktigt med automatiska lösningar som stöder komplexa processer. När du får mer flexibilitet och effektivitet, samtidigt som lösningen följer reglerna, kan du bedriva en bättre inkassoverksamhet. Inkassosystemet hanterar hela värdekedjan och stöder flera olika former av inkasso. Plattformen fungerar både för dig som hanterar kundfordringar åt tredje part såväl som för dig som hanterar egna fordringar. Med Aptics plattform kan du dessutom samla alla dina finansieringstjänster i en och samma plattform. Lån, factoring, inkasso och leasing så att du får total kontroll över dina processer.

Hanterar alla former av inkasso

Aptic Collect är den senaste generationens flexibla inkassolösning. Oavsett vilken form av inkasso du behöver så stöder lösningen dina behov och processer. Vår lösning är designad för alla sorters företag, oavsett storlek. Flexibiliteten i plattformen gör att du enkelt kan anpassa den efter dina behov. Med en hög automatisringsgrad får du effektivare redovisningsprocesser och full kontroll över din affär.

Aptics inkassolösning i korthet

I filmen nedan förklarar Aptic’s applikationskonsult Frida Green hur CLVR inkasso fungerar. 

Hantera alla typer av inkasso

Köpta fodringar

Du får ett fullt stöd och ett automatiserat arbetsflöde för att köpa och sälja fordringar. Komplexa processer blir enklare och snabbare, och du får mer flexibilitet i din verksamhet.

3PC - Tredjepartsinkasso

Aptics lösning stöder hela din inkassoprocess. Sätt upp och justera arbetsflöden för åtgärder, skapa brevmallar och grundläggande processer för hantering av till exempel påminnelser. Få en smidig hantering av skuldsanering, dödsbo och konkurs, samt av sent inkomna fordringar mot konkursförvaltare. Få möjlighet att övervaka hur den övriga skuldbilden ser ut.

Efterbevakning

Med Aptics lösning kan du genom skuldbevakning hålla skulderna aktiva tills de betalas. Det minskar dina kreditförluster och din administration. Få en bättre koll på alla dina processer.

Egeninkasso

Sätt upp din egen interna inkassoprocess eller använd de inbyggda flödena för hela kedjan. Att själv driva in dina inkassoärenden gör att du kan ta bättre hand om dina kunder. Skapa bättre relationer som minskar framtida inkassoärenden.

 

Automatisering och användarvänlighet

Den senaste generationens inkassolösning ger dig en automatisering av dina processer och en bättre användarupplevelse. Aptics inkassolösning har uppsatta flöden och brevmallar för de grundläggande processerna i inkassohanteringen. En effektiv automatisering av processen frigör tid och minskar felaktigheter. Lösningen har också ett enkelt, intuitivt webbgränssnitt för både klienten och gäldenären, vilket skapar en bättre miljö för alla intressenter.

  • Gör själv dina egna inställningar för påminnelsefasen, uppsättning av den juridiska hanteringen hos kronofogde eller i domstol, samt för att säkerställa verkställighet.
  • Låt lösningen hantera skuldsanering, dödsbon och konkurs samt efterbevakning.
  • Presentera och rapportera skulder, avgifter, provisioner och andra variabler som du vill. Både till kunden och internt.

… fler fördelar med Aptic’s inkassosystem

Minska det manuella arbetet med dynamiska arbetsflöden

Aptics lösning täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning. Den bygger på dynamiska arbetsflöden, en hög nivå av processautomation och ett flexibelt kampanjstöd.

Skapa kontaktregister för bättre kontroll

Lösningen ger dig möjlighet att ha ett auktoritets- och kontaktregister bestående av domstolar, verkställande avdelning, polis, skattekontor, kommuner, socialtjänsten m.fl. Den ger dig även möjlighet till kundspecifika konfigurationer och omfattande rapportering.

Få en bättre användarupplevelse och säkra betalningar

Enkla arbetsflöden och automatisering av tidskrävande processer frigör resurser och hjälper dig att bli mer effektiv. Du och dina medarbetare får mer tid för gäldenärerna, vilket kan vara just det som behövs för att säkra betalningen.

Kontakta oss för en demo idag!

Wasa Kredit

“Vi använde vår egna mjukvara men tack vare Aptic kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och undvika hantering av legala föreskrifter. Aptics lösning har många funktioner och är väldigt transparent vilket gör det lätt att integrera med andra system och användare.”

Nyfiken på Aptics andra lösningar i CLVR plattformen?

Lån

Factoring

Reskontrahantering

E-handel

Inkasso

Leasing

Pröva morgondagens inkassohantering redan i dag!