Partnerskap: Kraften i IT-Økosystemet

Det er flere organisasjoner som fortsatt tror at de kan gjøre alt selv og bygge alt fra bunnen av. Slike organisasjoner blir konfrontert med et stadig vanskeligere IT-landskap. Den kraftige utviklingen innenfor fintech-løsninger er bare ett eksempel på dette. Hva betyr så dette for fremtidens IT-utvikling?

Bedrifter som kaller seg “partneren din innenfor x”, høres ut som en klisjé. Likevel er det viktig med gode og verdiskapende samarbeid med partnere på IT-plattformer. Slike samarbeid har tiltatt som følge av den økte kompleksiteten.

Hva er det som gjør disse partnerskapene til en kraftpakke i et økosystem?

Kraftfullt samarbeid i «ekspert-hub’er»

Det kan synes som at fremtiden tilhører de digitale økosystemer. De samarbeider slik at hver partner kan fokusere på å utvikle og tilføre sin egen individuelle ekspertise til helheten.

Når dette kombineres og forenes med flere eksperter som tilbyr kompletterende tjenester, blir helheten ofte mye større enn summen av delene. Resultatet kan bli en kraftig tjenestemodell som skaper tydelige verdier for kundene. Målet, som disse partnerne i fellesskapet deler, er å gi kundene muligheten til å konsentrere seg om egen kjernevirksomhet. Da trenger de ikke å ha tilleggsfokus på å utvikle egne IT- og nettjenester for å levere verdiskapingen.

Et sterkt digitalt økosystem er selvfølgelig mer enn bare den vanlige serviceavtalen mellom leverandørene og partnerene i verdikjeden. Et virkelig kraftig økosystem er et samarbeid på flere noder mellom flere partnere. Noen av partnerne kan til og med være konkurrenter på enkeltområder. Sammen evner de å tilby det optimale tjenestenivået til en mangfoldig kundebase.

Skyplattformen der alle disse partnerne kommer sammen fungerer som et slags “ekspert-hub”. Denne kan tilby kundene en god og stadig etterspurt tjeneste. Dette kan for ekspempel være bistand til å kunne velge programvareløsninger og online tjenester som passer best til deres spesifikke behov.

Tiden «Gjør det meste selv» er forbi

IT-avdelingene i mange selskap er fortsatt vant til å gjøre det meste selv. Tilbydere av finansielle tjenester er ikke noe unntak. Det å bygge apper selv, utvikle tjenester fra bunnen av og skaffe spesialiserte data til kundene er for mange en «sånn vi alltid har gjort det» prosess.

Dessverre kan den økende kompleksiteten i IT-arkitektur bety at denne måten å jobbe på vil koste for mye tid og penger. Samtidig vil det ikke finnes noen garanti for at det er den beste måten å  løse problemet på. Utover dette blir også skalerbarheten nesten alltid en utfording. Når så et selskap bestemmer seg for å se etter spesialisttjenester som skal legges til tjenestetilbudet, er dette sjeldent mer enn et kjøp av informasjon og tjenester igjennom en standard serviceavtale. Velger man derimot en skyplattform som støtter et krafitg økosystem, trenger man ikke å gjøre alt dette.

Området der vi ser den største kompleksitetsøkningen, er i utvikling av mobilapplikasjoner for det fremvoksende mangfoldet innen finansielle tjenester. Det finnes mange effektive, smarte og til og med “morsomme” apper som utvikles for å gjøre kundenes liv enklere. Slike apper sparer både tid og penger. Problemet for bedrifter er at det ikke lenger er mulig å tilby disse appene som frittstående tjenester. Ikke hvis formålet er å levere en virkelig nyttig tjeneste til kunder. En tjeneste som oppfyller forventningene om hastighet og bekvemmelighet.

Det er vanskeligere enn noen gang å tilby en komplett tjeneste fra start til slutt på en mobilapp. Da må man koble den til en slags ekstern online tjeneste. Kredittvurdering og autorisasjon er perfekte eksempler. Men det finnes mange flere eksempler, som datadeling med bokføringsprogramvare, BI-systemer og skrivere og e-posttjenester.

Aptic Ecosystem

Aptics økosystem

API økonomien – måten økosystemer samarbeider på

Det finnes finansielle tjenesteleverandører som tilbyr en IT-plattform. Slike plattformer gjør flere «driftspartnere» tilgjengelig for sine kunder hos finansielle tjenesteleverandører. Kundene får muligheten til å fokusere på verdiskaping for kunder og forbrukere. Da trenger de ikke hele tiden å måtte forholde seg til økende digital kompleksitet.

Et effektivt og brukervennlig IT-økosystem skal fjerne utfordringene omkring komplisert infrastruktur og arkitektur for brukerne. Det kan bare skje når plattformen er designet for å forenkle samarbeidet mellom alle partnerne. En god måte å gjøre dette på er å utveksle data og tjenester gjennom åpne API-er. Dette gjør det mulig for partnere å koble seg raskt og enkelt til plattformen. Derifra kan man gjøre sin ekspertleveranse tilgjengelig for brukerne.

En avgjørende faktor for samarbeidets suksess er selvfølgelig at alle partnere anerkjenner viktigheten av å kunne kommunisere på denne forenklede måten. Da kan man ta nødvendige skritt for å sikre enkel tilgang for alle i økosystemet. Et økosystem er bare på sitt beste når alle partnere har uhindret tilgang til hverandres data og tjenester.

Aptics økosystem

Aptic har bygget og drifter denne typen økosystem på plattformen sin. Det finnes partnere som alle er anerkjente spesialister innenfor finanssektoren. Til eksempel kredittinformasjonsleverandører med data på millioner av selskaper i noen av verdens største databaser. Andre sakkyndige samarbeidspartnere spenner fra digitale autorisasjonstjenester og KYC, digital effektivisering av driftsprosesser og datautveksling, til utskrift, digital kommunikasjon og BI og dataanalyse.

Vi har en rekke samarbeidspartnere i økosystemet vårt. Det gjør at våre kunder og partnere enkelt setter opp og konfigurerer sine digitale prosesser på plattformen vår. Det kan de gjøre på akkurat den måten som passer best. Da kan de levere verdi til sine kunder.

Kunder kan til og med velge å jobbe med andre tjenesteleverandører de foretrekker eller har god erfaring med. Fordi plattformen bruker åpne API-er for å koble sammen partnerne, kan nye partnere som regel legges til raskt og enkelt. Det er flere grunner til at Aptics plattform forsetter å være en knall god løsning. En løsning som gir mer verdi enn leverandører gjør på egen hånd . En av grunnene er at man utvider det eksisterende økosystemet med flere leverandører og spesialister. Det er en kraftpakke som gir reell verdi for våre kunder

Aptic er en internasjonal  fintech-spesialist. Skytjenester, åpne API-er og digitaliseringen av finanstjenester er noen av trendene i finanssektoren som vi diskuterer i vårt nyeste whitepaper. Hvis du vil lese mer om disse og andre trender, kan du laste ned “Trender og verktøy i moderne forretningsfinansiering” her under.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine programvareløsninger. Du finner kontaktinformasjon for Mari Bødal nedenfor. Det er bare å sende en e-post til: hello@aptic.net