Skalbar och flexibel lösning för stora volymer  av fakturor

Plattformen hanterar hela faktureringsprocessen och möjliggör effektivare hantering av kundfordringar och automatiska affärsprocesser som sparar er tid och resurser. Du får en modern lösning som kan hantera stora volymer fakturor och transaktioner, där du kan skräddarsy processer ner till minsta detalj. Hur automatiserat flödet skall vara bestämmer du själv. Lösningen är utformad för att ge dig maximal flexibilitet som gör att dina kunder känner sig unika.

Få effektiva rutiner för din fakturering som minskar kredittiderna och förbättrar likviditeten.

Det är roligt att fakturera, men det är mindre skoj att administrera faktureringen. Det är en tidsödande process som tar resurser som kunde användas till bättre saker. Använder du en plattform som hanterar hela faktureringsprocessen, med effektivare hantering av kundfordringar och automatiska affärsprocesser, får du tid över till annat. Med Aptic invoice to cash kan du skräddarsy dina processer ner till minsta detalj, och själv bestämma hur automatiserat flödet skall vara. Få maximal flexibilitet som gör att dina kunder känner sig unika. Vår lösning är designad för alla sorters företag, oavsett storlek. Flexibiliteten i plattformen gör att du enkelt kan anpassa den efter dina behov.

Fördelarna med Aptic’s faktureringslösning

Ta bättre hand om dina kunder

Vill du locka, behålla och engagera dina kunder är det viktigt att du kan leverera en personlig och konsekvent kundupplevelse i flera kanaler. Det här gäller inte minst faktureringsprocessen. Med en flexibel lösning som låter dig hantera stora volymer av fakturor kan du skapa en skräddarsydd och användarvänlig kundresa.

Skapa mer personlig kundrelation

Integration med dina kunders system gör att du kan skapa automatiska uppdateringar av kund- och artikelregister, importera nya fakturor och exportera bokföringsposter. Det blir smidigare för dig och du kan ge dina kunder en bättre och personlig service. Stärk er relation och gör fler affärer ihop.

Automatisera och frigör resurser

Har du ett högt flöde av fakturor, till exempel om du är i energi- eller telebranschen, vet du hur mycket som finns att vinna på att effektivisera faktureringsprocesserna. När du automatiserar din fakturering så leder det till att:

  • Felen minskar. Fakturaunderlag blir korrekt hela vägen. Alla blir nöjdare och ni sparar tid på att slippa kolla och korrigera.
  • Intäkterna ökar. Processen går snabbare och minskar tiden från fakturering till betalning.
  • Du sparar tid och resurser. Med en automatiserad lösning som snabbt och effektivt hanterar stora volymer av fakturor frigörs tid som du istället kan lägga på kreativa och vinstskapande arbetsuppgifter.
  • Du får nöjda kunder. Färre fel, bättre information och snabbare rutiner ger en bättre kundupplevelse. Gör faktureringen till ett nöje för alla parter.

Lösningen som ger dig mer kraft

Aptic invoice to cash är en skalbar och flexibel lösning för stora volymer av fakturor. Den låter dig effektivisera dina fakturerings- och reskontraprocesser samt frigör den fulla kraften i din verksamhet. Du får:

  • Funktioner som dynamisk påminnelsehantering, flera kampanjalternativ, distributionsval m.m. Den låter dig välja din kommunikation (utskrift, SMS, e-faktura, e-post).
  • Stöd för återkommande fakturering, till exempel kontraktsfakturering. Du bestämmer själv fakturaintervall, liksom artiklar och belopp.
  • Möjlighet att hantera betalningsflöden och betalningsmatchning för din räkning.
  • Integration mot andra system, till exempel mot en inkassolösning.
  • Möjlighet att låta dig ändra layout som du själv vill, till exempel på brev och andra utskick, exportera reskontrahändelser i ett standardformat eller enligt en definierad kontostruktur.

Kontakta oss och boka en demo idag!

Collectia
Kredithanterarna

“Vi ser Aptic som en affärspartner. Vi brukar förhålla oss som samarbetspartners, snarare än som traditionella kunder-leverantörer. Aptic har varit en stor bidragande faktor till vår framgång och snabba expansion. Vi är mycket nöjda.”

Nyfiken på Aptic's andra lösningar i CLVR plattformen?

Lån

Factoring

Reskontrahantering

E-handel

Inkasso

Leasing

Få en effektiv fakturering och frigör den fulla kraften i din verksamhet - pröva Aptics lösning för fakturering i dag!