Den senaste generationens 

inkassolösning

Inom inkassobranschen är det viktigt att ha automatiska lösningar som stöder komplexa processer och möjliggör flexibilitet, effektivitet och samtidigt följer reglerna i varje land som verksamheten bedrivs. Aptic Collect hanterar hela värdekedjan och stöder olika former av inkasso: egeninkasso, tredjepartsinkasso (3PC), köpta fordringar och efterbevakning.

Fyra olika typer av inkasso

Köpta fordringar

Aptic Collect har fullt stöd och ett automatiserat arbetsflöde för att köpa och sälja fordringar, de grundläggande komponenterna i inkassoprocessen.

3PC - Tredjepartsinkasso

Som inkassoföretag kan du vara säker på att Aptics lösning stödjer hela inkassoprocessen. Standardmässigt kan du sätta upp och justera arbetsflöden för åtgärder, skapa brevmallar och grundläggande processer för hantering av till exempel påminnelser. Lösningen inkluderar också hantering av skuldsanering, dödsbo och konkurs samt sent inkomna fordringar mot konkursförvaltare. 

Efterbevakning

Med Aptic Collect kan du genom skuldbevakning hålla skulderna aktiva tills de betalas och därmed minska både kreditförluster och administration. Lösningen hjälper dig att hålla koll på alla processer i samband med detta.

Egeninkasso

Aptic Collect har fullt stöd för din interna inkassoprocess med möjlighet att sätta upp din egen process eller använda de inbyggda flödena för hela kedjan.

Aptic Solution Debt Collection

Hantera hela inkassoprocessen med hög automatiseringsgrad

  • Effektiv processautomation
  • Dynamiska arbetsflöden
  • Användarvänligt gränssnitt
Aptic Solution Invoice to cash

Skalbar och flexibel lösning för stora volymer av fakturor

  • Kundreskontrahantering – på kundens vis
  • Skalbart och flexibelt för stora volymer
  • Enkla integrationer mot andra system