Innovativa och hållbara fintech lösningar - i en och samma plattform

Aptics plattform och mjukvarulösningar är utvecklade under lång tid och i samarbete med våra kunder. Utvecklingen drivs av marknadens behov och byggs för att möta de utmaningar våra kunder har i det dagliga arbetet. Plattformen är flexibel, innovativ och ligger i framkant av dagens teknikutveckling. 
Det är möjligt att använda endast en av lösningarna eller kombinera flera tillsammans.

Läs mer  om Aptics olika typer av lösningar här nedan!

Lån

Hanterar olika typer av lån i en enda plattform

Factoring

Flexibelt factoringsystem med inbyggd riskhantering 

Köp Nu Betala Sen

Betallösning och kredit­hantering för handel 24/7

Reskontrahantering

Skalbar lösning för stora volymer av fakturor

Inkasso

Hanterar och automatiserar hela inkassoprocessen 

Leasing

Systemstöd för finansiell och operationell leasing

Aptic - i korthet

I denna korta video förklarar vi vad vi gör – och för vem. Kolla gärna in den! 

Branscher vi arbetar inom

Aptic är en pålitlig systemleverantör och affärspartner som stöttar allt från små, lokala företag till stora internationella bolag. Våra kunder finns inom den finansiella tjänstesektorn så som bank, factoring, inkasso, e-handel, utlåning och liknande.
Läs mer här nedan om vilka branscher vi levererar till idag! 

Banking​

Aptic erbjuder en flexibel och anpassningsbar mjukvarulösning för banker och finansinstitut. I en enda plattform stödjs flertalet tjänster inom bank för privatpersoner och företag så som inlåning, utlåning, factoring och leasing. Öppna API: er gör det enkelt att integrera andra system för att skapa en ännu kraftfullare plattform för vidare tillväxt.

E-handel och detaljhandel​

Inom detaljhandel och e-handel är det fördelaktigt att erbjuda kredit-, fakturabetalnings- och finansieringsalternativ vid försäljningstillfället. Det kan rentav vara ett kraftfullt affärsgenererande verktyg för företaget. Aptics mjukvarulösning möjliggör att ni kan uppnå dessa affärsvärden genom att erbjuda och administrera lån och krediter. Försäljningsfinansiering är en win-win för både företaget och kunden.

Inkasso​

I inkassobranschen är det alltid viktigt med automatiserade lösningar som stödjer komplexa processer och möjliggör flexibilitet samt effektivitet, samtidigt som man måste efterleva lagar och regler i de länder verksamhet bedrivs. Aptics inkassolösning hanterar hela kedjan och stödjer alla former av inkasso, inkluderat egeninkasso, tredjepartsinkasso (3PC), faktura/portföljköp samt efterbevakning.

Finansiering med säkerheter (Asset Based Finance)​

Aptics mjukvara stödjer olika typer av finansiering med säkerheter så som exportfinansiering, supply chain finance, factoring och leasing. Med en smart och automatiserad regelmotor effektiviseras processen för riskbedömning och minskar risken i portföljen. Traditionell rapportering, i kombination med trender och grafer, ger långivaren fullständig kontroll och möjliggör omfattande analyser.

Telekom & Allmännyttiga företag​

För att förvärva, engagera och behålla kunder inom telekomindustrin och allmännyttiga företag har det blivit väsentligt att leverera personliga, konsekventa och bra kundupplevelser i flera kanaler, inklusive faktureringsprocessen. Aptics mjukvarulösning hanterar stora fakturavolymer gör det möjligt för företag att leverera en anpassad och bra kundresa hela vägen till betalning.

Leasing​

Aptics leasingsystem är utformat för företag som erbjuder leasing av utrustning. Lösningen hanterar finansiell och operationell leasing samt hyra/köp. Den ger stöd till ert nuvarande system och er hållbara cirkulära affärsmodell. Genom öppna API: er är anslutningen till andra stödsystem inom och utanför din IT-miljö smidig.

Ladda ner våra white papers

I våra white papers täcker vi aktuella ämnen inom den finansiella tjänstesektorn.

Du kan bland annat läsa mer om trender och verktyg inom modern företagsfinansiering samt hur kreditexpansionen påverkar låneindustrin i Europa.

Fokusera på din kärnverksamhet och låt oss sköta tekniken

Aptics plattform används av över 100 kunder idag. Lösningarna är solida, användarvänliga och skapar mervärde samt lönsamhet för våra kunder genom en hög grad av automatisering. De möjliggör även vidare produktinnovation hos kunden. Nedan kan du se vad några av våra kunder säger om oss.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER: