Hvordan øker COVID-19 etterspørselen etter factoring?

Vi lever for tiden i svært urolige tider. Pandemien har hatt og fortsetter å ha en enorm innvirkning på et stort antall næringer. For selskap som er på jakt etter en måte å redusere kredittrisiko på, er factoring den ideelle løsningen.

Pandemien legger press på den økonomiske robustheten til mange selskaper i hele Europa. Mange opplever nedstengninger, utfordringer i leverandørkjeden og svakere etterspørsel etter produkter og tjenester. Alt dette bidrar til å legge press på lønnsomheten. Noen selskaper står til og med overfor enda en utfordring. Bedrifter som samarbeider med britiske partnere opplever kostbare forsinkelser og hindringer. Årsaken er tollproblemer, regulatoriske forhold og nye importavgifter som følge av handelsavtalen etter Brexit.

«Cash is king», det gjelder også i Norge

Den situasjonen samfunnet er i nå påvirker kontantposisjonen til mange virksomheter. Det fører ofte til «likviditetsstress». Dette betyr at mange selskaper ønsker å (re)forhandle betalingsbetingelser. Samtidig øker stadig antall utestående dager. I noen tilfeller ender det med en uoppgjort tapssituasjon. Alt dette bidrar til å påvirke selskapets kontantstrøm.

Mange tror at den fulle effekten av COVID-19 vil bli tydeligere når vi går mot en mer normal situasjon. Videre hevder mange at selskap som opererer i en «koronasensitiv» sektor bør sikre sin risiko så mye som mulig. Til eksempel gjennom å optimalisere likviditetsposisjonen sin. Det gamle ordtaket “Cash is King” er i dag muligens enda mer relevant enn noen gang. For mange år siden sa en forretningsmannen i Bergen «at besidde contanter det er finessen», altså ABCDEF.

Factoring – den ideelle løsningen?

Etter vår mening er factoring en veldig god løsning for mange mellomstore virksomheter. Ved finansiering av kundenes utgående fakturaer, overtar du kreditthåndteringen for dem. Da skaper du som leverandør av finansielle tjenester ekstra sikkerhet. Samtidig sørger du for beskyttelse og et pusterom for kundene din og deres kunder. Ved å frigjøre arbeidskapital gir du kunden flere muligheter. Til eksempel å betale leverandører i tide, fylle varelageret samt å reinvestere i egen virksomhet. Kort sagt gir du virksomhetene tryggheten de trenger. Da kan kunden fortsette å gjøre forretninger, selv i turbulente tider, slik som nå.

Cash is king
Smart factoring

Aptic sin plattform og programvareløsninger gjør det mulig å skape dine egne svært effektive digitale factoring-tjenester. Du kan også erstatte eller optimalisere din eksisterende plattform med et fleksibelt, skalerbart og selvlærende program. Aptic tilbyr en bransjeledende factoringløsning. Du kan velge forskjellige formater som «On-prem», «Hosted» eller «SaaS». Dette er en tjenesteplattform med flere factoringtyper, men den kan også settes opp med andre finansielle løsninger. Til eksempel fakturaadministrasjon, reskontrohåndtering, utlån, leasing, E-handel og inkasso for både B2B og B2C/DTC.

Løsningen har høy grad av automatisering og personalisering. Det vil hjelpe deg med å oppnå maksimal effektivitet. Du beholder full kontroll over factoring-tjenestene du tilbyr. Samt kredittprosessene dine og andre prosesser som er viktige for å levere moderne profesjonelle tjenester til dine kunder.

Vil du vite mer om våre factoring løsninger? Les mer her eller kontakt oss direkte, vi hjelper deg gjerne! Du finner kontaktinformasjon for Finn Dahl nedenfor eller send en e-post til: hello@aptic.net, så kommer vi tilbake til deg. Aptic er en internasjonal fintech-spesialist. Skytjenester, åpne API-er og digitaliseringen av finanstjenester er noen av trendene i finanssektoren som vi diskuterer i vårt nyeste whitepaper. Hvis du vil lese mer om disse og andre trender, kan du laste ned det her: “Trender og verktøy i moderne forretningsfinansiering”