Den nye generasjonen inkassoløsninger

I inkassobransjen er det alltid viktig å ha automatiserte løsninger som støtter komplekse prosesser som muliggjør fleksibilitet, effektivitet og samtidig følger forskrifter i hvert land der virksomheten driver. Aptic Collect løsningen håndterer hele verdikjeden og støtter ulike former for inkassovirksomheter: innkreving, tredjepartsinnkreving (3PC), gjeldsporteføljekjøp og gjeldsovervåkning.

Fire forretningsmoduler for Inkasso

Porteføljekjøp

Aptic Collect har full støtte for automatisert arbeidsflyt for behandling av kjøpte fordringer. Dette er en fundamental komponent i enhver inkassoprosess.

3PC - Tredjeparts innfordring

Som inkassoselskap kan du stole på at Aptic sin løsning vil støtte hele innfordringssprosessen. I det grunnleggende oppsettet kan du bruke og justere handlings- og arbeidsflyter, samt brevmaler som er klargjort for de grunnleggende prosessene i håndtering av betalingsoppfordinger.  Løsningen omfatter også oppsett for håndtering av gjeldsordninger, dødsbo og konkurser.

Overvåkning

Med Aptic Collect løsning, kan du redusere tap og administrasjon gjennom overvåking ved å holde gjelden aktiv til den er betalt. Løsningen støtter deg i å overvåke alle prosessene knyttet til gjelden.

Egeninkasso

Aptic Collect har full støtte til din egen inkassoprosess med mulighet til å sette opp dine egne prosedyrer og rutiner eller benyte den ferdigoppsatte og effektive egeninkasso-løsningen.

Aptic Solution Invoice to cash

Skalerbar og fleksibel løsning for stora mengder fakturaer

  • Administrasjon av kundefordringer – på kundens måte
  • Skalerbar og fleksibel for store volumer
  • Enkel integrering til andre systemer
Aptic Solution Debt Collection

En ende-til-ende inkassoprosess med høy grad av automatisering

  • Effektiv prosessautomatisering
  • Dynamiske arbeidsflyter
  • Brukervennlig grensesnitt