Designet for 
utstyrs- og leverandørleasing

Aptic sin leasing løsning er utviklet for å støtte utstyrs- og leverandør leasing selskaper. Aptic Finance håndterer ulike former for leasing, fra finansiell og operasjonell leasing til leie/kjøp leasing. Den kan supplere din næværende leasingsløsning og kan bistå deg i å hjelpe dine kunder i transformasjonen mot en bærekraftig forretningsmodell. Gjennom åpne API er tilkobling til andre støttesystemer i og utenfor virksomheten en smidig prosess.

Aptic Solution Leasing

Leasingløsning  for å støtte utstyrs- og leverandørleasingselskapet

  • Tradisjonell leasing (fpo), finansiell-, operasjonell- utstyrsfinansiering/leasing
  • Støtter hele leasingprosessen
  • Åpen plattform med API-tilkoblinger