Innovative og robuste fintech løsninger - i en og samme plattform

Aptics softwareløsninger er utviklet i samarbeid med våre kunder over tid, drevet av markedsetterspørsel og behovet for å møte de utfordringer våre kunder møter i sin daglige drift. Våre løsninger er fleksible og innovative, og ligger i forkant av dagens teknologiutvikling.

Les mer om Aptics forskjellige typer løsninger nedenfor!

Lån

Håndtering av ulike lånetyper i én plattform

Factoring

Fleksibel software for factoring med innebygget risikohåndtering

Reskontro

Skalerbar og fleksibel løsning for store fakturavolum

E-handelsbetalinger

Betalingsløsninger og kreditthåndtering for handel 24/7

Inkasso

Håndterer hele inkassoprocessen med fokus på automatisering

Leasing

En komplett løsning som støtter finansiell og operasjonell leasing

Aptic - kort sagt

I denne korte filmen forklarer vi hva vi gjør – og for hvem. Sjekk det ut!

Bransjer vi jobber i

Aptic er en solid systemleverandør og forretningspartner som støtter alt fra lokale virksomheter til store internasjonale selskap. Våre kunder finnes innen finansielle tjenestesektorer som bank, factoring, inkasso, e-handel, forbrukslån og lignende.

Les mer nedenfor om hvilke bransjer vi leverer til i dag!

Bank​

Aptic tilbyr fleksible og tilrettelagte softwareløsninger for banker og finansinstitusjoner. I én enkelt plattform støttes flere tjenester innen privat- og foretaksbank som innskudd, utlån, boliglån, factoring, leasing og andre finansieringsløsninger. Åpne APIer gjør det enkelt å integrere flere system for å skape en kraftfull plattform for videre vekst.

E-handel og detaljhandel​

Innen e-handel og butikk er det en fordel å kunne tilby kreditt, fakturabetaling og finansieringsalternativer ved salgstidspunktet. Det øker salgskonverteringen og skaper lønnsom vekst for virksomheten. Aptics løsninger gjør det mulig for kunden å skape verdier gjennom å tilbud og administrasjon av lån og kreditter. Salgsfinansiering er en win-win for både bedriften og kunden.

Inkasso

I inkassobransjen er det stadig viktigere med automatiserte løsninger som støtter komplekse prosesser og gir fleksibilitet og effektivitet, samtidig som man må etterleve lover og regler i de landene man opererer. Aptics inkassoløsning håndterer hele verdikjeden og støtter alle former for inkasso, inkludert egeninkasso, tredjepartsinkasso (3PC), faktura/porteføljekjøp samt overvåking.

Finansiering med sikkerhet (Asset Based Financing)​

Aptics software støtter ulike typer av finansiering med sikkerhet som eksportfinansiering, supply chain financing, factoring og leasing. Med en smart og automatisert regelmotor effektiviseres prosessen for riskobedømming forbedrer risikovurderingen av porteføljen. Tradisjonell rapportering i tillegg til trender og grafer gir brukeren full kontroll og mulighet til omfattende analyse for kunden.

Telekom og infrastruktur​

For å øke kundemassen, engasjere og beholde kunder innen Telekom og infrastruktur har det blitt viktig å kunne levere personlige, konsekvente og gode kundeopplevelser i flere kanaler, inklusive fakturaprosessen. Aptics løsninger for å håndtere store fakturavolum gjør det mulig for virksomheter å levere en tilpasset og brukervennlig kundereise hele veien til betaling.

Leasing

Aptics løsninger innen leasing dekker primært virksomheter som tilbyr leasing av utstyr. Løsningene håndterer både finansiell og operasjonell leasing. I tillegg til å støtte nåværende forretningsmodeller gir den også nye muligheter i den generelle markedsdreiningen mot sirkulær økonomi. Åpne API’er gir en smidig tilknytning til andre støttesystem i og utenfor nåværende IT-miljø.

Last ned våre whitepapers

I våre whitepapers dekker vi aktuelle temaer innen finanssektoren.

Blant annet kan du lese mer om trender og verktøy innen moderne bedriftsfinansiering og hvordan kredittutvidelse påvirker utlånsindustrien i Europa.

Fokusér på din kjernevirksomhet

Aptics plattformer CLVR benyttes av over 100 kunder i dag. Løsningene er solide og brukervennlige, og skaper merverdi for kunden ved å legge grunnlaget for økt automatisering og lønnsomhet samt muliggjøre videre produktinnovasjon hos kunden.

KUNDER: