Innovativa fintech
lösningar för 

er tillväxt 

KUNDER:

Axactor Logotype White
Lowell Logotype White
Visma logotype
Almi Logotype White
Profina Logo
Collector Bank Logo

Innovativa och hållbara fintech lösningar

Aptics mjukvarulösningar är utvecklade under lång tid och i samarbete med våra kunder. Utvecklingen drivs av marknadens behov och för att möta de utmaningar våra kunder har i det dagliga arbetet. Lösningarna är flexibla, innovativa och ligger i framkant av dagens teknikutveckling.

Aptic Solution Lending

Hantera olika typer av lån i en enda plattform

 • Flexibel och anpassningsbar efter dina behov
 • Omfattande rapporteringsmöjligheter
 • Notifieringar genom valfria kanaler
Aptic Solution Factoring

Användarvänlig och flexibel mjukvara för factoring med inbyggd riskhantering

 • Öppna APIer möjliggör kopplingar till andra system
 • Förenklar din riskhantering
 • Användarvänligt och modernt gränssnitt
Aptic Solution E-com

Betallösning och kredit­hantering för handel 24/7

 • Betallösningar för omnikanal och handel 24/7
 • Stöd för olika kredit- och delbetalningar samt aviseringar
 • Skapa unika affärsprocesser och integrationer
Aptic Solution Invoice to cash

Skalbar och flexibel lösningar för stora volymer av fakturor

 • Anpassningsbar administration av kundfordringar
 • Automatiserade och flexibla affärsprocesser
 • Enkel integration till andra system
Aptic Solution Debt Collection

Hanterar hela inkassoprocessen med stora möjligheter till automatisering

 • Effektiv automatisering av processer
 • Dynamiska arbetsflöden
 • Användarvänligt gränssnitt
Aptic Solution Leasing

En komplett lösning som stödjer finansiell och operationell leasing

 • Kapacitet för finansiell, operationell och hyrköpsleasing för all utrustning
 • Stödjer processen från avtal, prissättning och kontrakt till återlämning av objektet
 • Öppen plattform möjliggör integration med andra interna och externa system via API:er

Byggd på erfarenhet och djup affärsförståelse

Aptic är en pålitlig systemleverantör och affärspartner som stöttar allt från små, lokala företag till stora internationella bolag. Våra kunder finns inom den finansiella tjänstesektorn så som bank, factoring, inkasso, e-handel, utlåning och liknande.

Bank

Aptic erbjuder en flexibel och anpassningsbar mjukvarulösning för banker och finansinstitut. I en enda plattform stödjs flertalet tjänster inom bank för privatpersoner och företag så som inlåning, utlåning, factoring och leasing. Öppna API: er gör det enkelt att integrera andra system för att skapa en ännu kraftfullare plattform för vidare tillväxt.

E-handel och detaljhandel

Inom detaljhandel och e-handel är det fördelaktigt att erbjuda kredit-, fakturabetalnings- och finansieringsalternativ vid försäljningstillfället. Det kan rentav vara ett kraftfullt affärsgenererande verktyg för företaget. Aptics mjukvarulösning möjliggör att ni kan uppnå dessa affärsvärden genom att erbjuda och administrera lån och krediter. Försäljningsfinansiering är en win-win för både företaget och kunden.

Inkasso

I inkassobranschen är det alltid viktigt med automatiserade lösningar som stödjer komplexa processer och möjliggör flexibilitet samt effektivitet, samtidigt som man måste efterleva lagar och regler i de länder verksamhet bedrivs. Aptics inkassolösning hanterar hela kedjan och stödjer alla former av inkasso, inkluderat egeninkasso, tredjepartsinkasso (3PC), faktura/portföljköp samt efterbevakning.

Finansiering med säkerheter (Asset Based Finance)

Aptics mjukvara stödjer olika typer av finansiering med säkerheter så som exportfinansiering, supply chain finance, factoring och leasing. Med en smart och automatiserad regelmotor effektiviseras processen för riskbedömning och minskar risken i portföljen. Traditionell rapportering, i kombination med trender och grafer, ger långivaren fullständig kontroll och möjliggör omfattande analyser.

Telekom & Allmännyttiga företag

För att förvärva, engagera och behålla kunder inom telekomindustrin och allmännyttiga företag har det blivit väsentligt att leverera personliga, konsekventa och bra kundupplevelser i flera kanaler, inklusive faktureringsprocessen. Aptics mjukvarulösning hanterar stora fakturavolymer gör det möjligt för företag att leverera en anpassad och bra kundresa hela vägen till betalning.

Leasing

Aptics leasingsystem är utformat för företag som erbjuder leasing av utrustning. Lösningen hanterar finansiell och operationell leasing samt hyra/köp. Den ger stöd till ert nuvarande system såväl som till förändringen till en hållbar cirkulär affärsmodell. Genom öppna API: er är anslutningen till andra stödsystem inom och utanför din IT-miljö smidig.

Ladda ner vårt whitepaper

Trender och verktyg inom modern företagsfinansiering

I vårt whitepaper kan du läsa mer om trender och verktyg inom modern företagsfinansiering samt hur ny teknik påverkar kredithanteringsvärlden. Här hittar du också tips på hur du ska tänka runt dessa trender och verktyg när du utvecklar nya former av tjänster för framtiden.

Fokusera på din kärnverksamhet

Aptics plattformar ARC och Cloudware används av över 100 kunder idag. Lösningarna är solida, användarvänliga och skapar mervärde samt lönsamhet för kunden genom en hög grad av automatisering och möjliggör vidare produktinnovation hos kunden.

KUNDER: