Från V-form till K-form: Hur återhämtar sig ekonomin efter pandemin?

Hur återhämtar sig ekonomin efter Covid-19 pandemin? Hur ser det ut i olika sektorer? Vad kan vi förvänta oss? Dessa frågor ska vi försöka svara på. Grafer i allt från U-form till V-form och till och med K-mönster, ja, nästan hela alfabetet kan användas för att beskriva ett möjligt utfall. Det är tydligt att en brant svängning uppåt inte finns på kartan för alla branscher så det är viktigt att vara vaksam och övervaka din kredithantering noggrannare än någonsin.

Coronaviruset har inte bara påverkat samhället; Det har också haft stor ekonomisk inverkan på många företag inom olika sektorer. Myndigheterna införde som bekant vissa stödåtgärder för att minska de negativa effekterna. Utöver effekten av de nu återöppnade marknaderna påverkar det gradvisa tillbakadragandet av dessa stödåtgärder även tillväxtkurvan för många europeiska företag.

V-form: Ett “best case-scenario”

I det ideala scenariot skulle krisen genomgå ett V-mönster. Det betyder att vi efter en högkonjunktur går in i en djup svacka en kort period men att vi snabbt återgår till nivån innan krisen. Under lång tid såg experter detta som ett rimligt utfall. Dock har vi under hösten sett att smittotalen fortsatt ökar i vissa områden. Med andra ord så är vi ännu inte kvitt Covid-spöket.

U-form: Tålamod belönas

U-formen påminner mycket om V-mönstret, med skillnaden att återhämtningen här tar längre tid och att det kommer dröja ytterligare några månader innan man når nivåerna före Covid. I EY:s Global Capital Confidence Barometer sa mer än hälften (54%) av de globala cheferna förra året att de förväntade sig en U-formad återhämtning. Medan ett U-mönster fortfarande är en möjlighet för vissa branscher, visar andra ett mer oregelbundet återhämtningsmönster.

W-form: Upp och ner

W-formen har samma egenskaper som V-formen men den upprepar sig innan verklig återhämtning uppnås. Detta är ett scenario som de hårdast drabbade sektorerna nu troligen hoppas på. Vi kan också koppla W-formen till statliga stödåtgärder. Vissa sektorer fick sin återhämtning underblåst av statligt stöd och när det väl försvinner är ett tillfälligt återfall möjligt.

L-form: Domedagsscenariot

I ett scenario med L-form finns det ingen fullständig återhämtning. Ekonomin faller drastiskt och återgår inte till sin ursprungliga nivå, inte ens efter några år. Exempel på ett scenario i L-form är fastighetsbubblan i USA för cirka femton år sedan. Ett annat exempel är den grekiska lågkonjunkturen mellan 2007 och 2016.

K-form: Troligt scenario

En K-formad återhämtning indikerar ett återhämtningsmönster som skiljer sig från land till land, bransch till bransch och företag till företag. Den del av ekonomin som återhämtar sig snabbt representeras av den övre delen av K:et. Den nedre delen representerar de delar av ekonomin som återhämtar sig extremt långsamt eller inte alls. Idag ser vi att många länder är i gång med nästan full fart. Samtidigt så är andra länder bakbundna pga. ökad virusspridning och fortsatta nedstängningar.

Kort summering

Så hur återhämtar sig ekonomin efter pandemin? Även om alla hoppades på en V-formad återhämtning verkar ett K-format mönster vara mest troligt. Det är därför viktigt att vara vaksam och tillämpa väl genomtänkta kredithanteringsprocedurer. En kombination av automatiserade kredithanteringsprocesser, mjukvara som tillåter anpassning och – inte minst – bra kommunikation, bör säkerställa att ditt rörelsekapital inte sätts under press på grund av för många utestående fakturor.

Skulle du vilja ha en djupare insikt i hur ekonomier återhämtar sig ifrån pandemin? Undrar du vad din egen verksamhet bör göra? Eller kanske du skulle vilja veta mera om våra fintech lösningar för factoring, lån och inkasso, e-handel, open banking och mycket annat? Vad då vänlig och besök oss här på Aptic eller tag kontakt med oss.

Om du vill så kan du också ladda ner vårt whitepaper om kreditexpansion och kredithantering.