Dags för din data att flytta?

Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves

Tim Berners-Lee

Migrering, dataflytt, eller konvertering underskattas tyvärr många gånger. Att flytta data kan tyckas låta som en enkel sak, det är väl bara att flytta från a till b?

Men det är sällan så enkelt som det låter. Ofta finns en föråldrad bakomliggande arkitektur som behöver matchas mot det nya systemets struktur. Fältvärden ska identifieras, matchas mot nya värden, analys av konditionen hos befintligt data måste genomföras för att avgöra hur den kan porteras mot det nya systemet.

 

Så, hur skall man då gå tillväga?

Först och främst behöver man avgöra datakvaliteten hos det gamla systemet. Många gånger så uppger systemägaren av det gamla systemet att kvaliteten är god. Då måste man ta med i beräkningen att den anses vara god baserat på det systemet premisser. Det nya systemet kan ställa helt andra krav på hur kvaliteten bör vara. Så hur vet man vilka insatser som behöver göras?

 

Vi på Asitis har genom åren både utvecklat processer och verktyg för att skapa ett så smidigt arbetsflöde som möjligt.  Våra projekt drivs alltid med kunden i nära samarbete. Vi vet att om vår kund har full insyn i vad som görs, när det görs, varför det görs, vilka resultat det kommer att medföra, så minskar risken för missar kring behov och deras arbetsmetoder. Vi kan då göra en bättre analys av vad som behöver migreras, istället för att fylla systemet med gammal historik för att man följer en inärvd känsla av ”bra att ha”.

IT Migration experts are leading the process

Som migreringsexperter är det vi som ska leda processen genom att ställa relevanta frågor vid rätt tillfällen. Vår roll är inte enbart teknikorienterad utan även utbildande och instruerande. Genom att  ge kunden en stark känsla av kontroll och medvetenhet kring de olika processtegen hjälper det oss att komma rätt i leveransen.

Vill du veta mer kring hur vi jobbar med dessa typer av projekt eller du kanske har ett projekt du behöver hjälp med? Hör av dig till oss! 

Lotta Fred Operations Manager Debt Collection
Lotta Fred
Operations Manager Debt Collection