Open banking: Utmaningen att integrera Europas finansiella sektor

Begreppet Open Banking kom till som en reaktion på EU: s regler som skulle öka konkurrensen inom Europas finansiella sektor. Syftet är att skapa en integrerad marknad där transaktioner är snabbare, säkrare och helt digitala. En anledning till att dessa föreskrifter var nödvändiga är att jämföra spelvillkoren mot de monopol som finns mellan stora banker och de stora betalningsbehandlarna. I den här bloggen undersöker vi vad Open Banking innebär för nya innovativa aktörer i finanssektorn och vilka utmaningar de möter.

Open Banking och mål med PSD2

Uttrycket ”open banking” avser det andra direktivet om betaltjänster (PSD2), en reviderad version av EU: s regler för betaltjänster. Europeiska unionens mål med att implementera PSD2 är att öppna den finansiella marknaden för mer konkurrens. En gemensam metod för datautbyte, som är syftet med direktivet, skulle vara en styrka för hela den europeiska bank- och finansmarknaden.

Målet med PSD2, som har varit i kraft sedan 2015, är en integrerad europeisk marknad där transaktioner över landsgränser kan göras säkrare och snabbare. Förutom att förbättra säkerheten vid online-transaktioner är riktlinjerna också avsedda att främja den digitala utvecklingen inom bank och finans. PSD2 är avsett att skapa mer utrymme för helt digitala banktjänster så behovet för kunderna att besöka bankkontoren minskar.

För att göra allt detta måste finansiella tjänsteleverantörer migrera till mer öppna affärsmodeller och lätta på sina regler för tillgång till kunddata och tjänster. Ett sätt att göra detta är att använda öppna API: er, därav termen “open banking.”


En öppen och digital finansmarknad för alla

I många länder har de stora bankerna och betaltransaktionsleverantörerna kunnat skapa monopol där de tjänar enorma summor pengar för att hantera monetära transaktioner. De kan tjäna ännu mer pengar genom att försena transaktionerna. Med dagens teknik finns det dock inte längre någon legitim anledning att hålla en kunds pengar i flera dagar efter en transaktionsbegäran. Ett av målen med PSD2 är att tillåta kunder att överföra pengar i realtid mellan valfri bank i Europeiska unionen.

Eftersom de stora bankerna nu är skyldiga att tillåta tredjepartsåtkomst till sina kunders konton för transaktioner skapas nya möjligheter på marknaden för att utveckla nya verktyg och applikationer som kan ge kunderna bättre service och minska deras kostnader för banktjänster.

Denna utökade tillgänglighet gör det också lättare för kunderna att välja den för dem mest passande banken för sina bankärenden, såsom att få sin lön, betalningar av räkningar och till och med för kortfristiga lån. Tidigare var dessa typer av finansiella transaktioner endast tillgängliga via de stora traditionella bankerna.

Eftersom digitala banker blir mycket mer tillgängliga och vanliga växer antalet konkurrenter som erbjuder nischlösningar för bank och andra finansiella tjänster med stormsteg. Många av dessa nya aktörer har kunnat bygga en stark kundbas genom att erbjuda innovativa specialtjänster. Fördelen de har över de traditionella bankerna är att de inte hindras av något behov av att tillhandahålla ett komplett utbud av finansiella tjänster och kan fokusera strikt på tjänster som erbjuder mest lönsamhet.

Samtidigt rör sig de stora bankerna snabbt för att överföra sina egna tjänsteerbjudanden och dra nytta av de nya affärsmodellerna. Deras makt och vilja att utnyttja möjligheterna bör inte underskattas. De har stora ekonomiska resurser som de flesta nya aktörer inte har och deras varumärke och koppling till kunden är ofta fortfarande mycket starka. Dessutom har de stora IT-avdelningar som snabbt kan utveckla nya tjänster som är tillräckligt attraktiva för att behålla sina kunder.

Avsaknad av en gemensam metodik

En integrerad finansiell marknad för hela Europa är verkligen ett berömvärt mål, men stödet för PSD2 var inte enhälligt. De stora, mer traditionella bankerna är de som visat mest motstånd, vilket inte är så förvånande eftersom det är deras monopol som bryts upp enligt dessa nya regler. Andra har argumenterat mot direktivet på grund av riskerna med att ge konsumenter snabb och enkel tillgång till lån innan adekvata konsumentskyddslagar finns.

Men bortsett från allt detta är förmodligen den största utmaningen för att nå framgång med PSD2 bristen på en gemensam metod för att dela information och data. Förordningen dikterar bara vad som behöver hända, men inte hur det ska ske. Utan enhetliga riktlinjer för vanliga metoder och regelverk runt de praktiska aspekterna är varje bank därmed fri att skapa den lösning som passar dem bäst.

Med andra ord ger detta bankerna ett kryphål att göra tillgång till klientinformation inom sin domän så komplex att den effektivt blockerar nya marknadsaktörer och håller det befintliga monopolet intakt. Dessutom är de öppna kopplingarna för datautbyte i sig inte helt utan risker. Det finns alltid en möjlighet att några av lösningarna kommer att innehålla allvarliga cybersäkerhetsproblem.

Utan någon grundläggande enighet och klarhet kring formatet riskerar vi att få lika många lösningar som det finns företag som implementerar dem. Bristen på standardisering ökar också kostnaden för varje integration. Detta är kanske det största hotet mot ett framgångsrikt Open Banking-system i Europa.

Vi ser nu att fler nya företag bildas för att hantera bristen på standardisering genom att tillhandahålla kopplingsmöjligheter till bankerna. Så småningom kommer dessa företag förmodligen att, mot en avgift, kunna erbjuda API: er som kan koppla ihop många av de europeiska bankerna med varandra. Kostnaderna har dock hittills varit för höga för att verkligen öppna upp de ”obegränsade möjligheterna” som är förknippade med onlinetjänster. De flesta bygger på avgifter per transaktion, vilket snabbt kan bli väldigt dyrt.


Konsumenter vill ha snabba digitala banker och sekretess

Open Banking-systemet syftar till att göra det möjligt för banker att omedelbart och systematiskt leverera kundinformation till tredje part via öppna API: er. Samtidigt har GDPR gjort konsumenter till ägare av sina egna uppgifter. Specifikt innebär detta att en bankkunds personliga information inte kan köpas från eller säljas till tredje part utan deras medgivande.

På grund av detta medgivandekrav blir GDPR en rejäl utmaning för Open Banking, att utbyta information snabbt så som online-kunder förväntar sig blir svårt. De yngre som börjar använda finansiella tjänster har förväntningar som är ljusår ifrån tidigare generationer – allt måste vara otroligt snabbt. Om de inte får svar omedelbart går de helt enkelt vidare till något annat.

När dessa nya kunder letar efter finansiella tjänster, måste företag i de flesta fall ge ett tydligt erbjudande inom några sekunder. Under den extremt korta tiden måste leverantören av finansiella tjänster avgöra vem de är, vad de vill ha exakt, vad deras bakgrund är, om de är tillförlitliga och bedöma risken att göra affärer med dem. Med andra ord måste nästan hela KYC-processen ske i realtid. Det enda sättet att göra detta möjligt är genom otroligt snabb datadelning mellan de som sitter på datan och företagen som tillhandahåller bank- eller finanstjänsten.


Vad innebär allt detta för framtidens digitala bank?

PSD2 är en utmärkt reglering som kommer att innebära en starkare marknad för hela EU. Tyvärr kommer bristen på standardisering att förlänga den tid det tar att nå det målet. Vi skulle inte bli förvånade om vi behöver vänta 5 till 10 år innan det finns fungerande lösningar för hela marknaden. Fram till dess kommer lösningarna sannolikt att förbli regionala med lokala produkter och tjänster snarare än europeiska.

Specifikt kommer en av de största utmaningarna troligen att vara i autentiseringsprocessen, eftersom regler och förordningar fortfarande varierar beroende på land och region. Uppgiften här för Europeiska unionen är alltså att hitta en gemensam lösning för autentiseringsprocessen så att datadelning mellan finansiella tjänsteleverantörer kan bli både snabbare och säkrare.

Som en internationell specialist inom mjukvarulösningar specifikt för finanssektorn har Aptic omfattande kunskap om de elektroniska betalningsprocesserna i Europa och på andra håll. Varje marknad och varje land är unikt i de specifika regler och förordningar som gäller för den finansiella sektorn, till exempel för KYC:s informationskrav och åtkomstmetoder. Aptic arbetar med regionala experter för att säkerställa de bästa, säkraste och mest tillförlitliga integrationerna för Open Banking och PSD2. Vi föredrar att arbeta med öppna API: er så att vi också kan säkerställa att integrationerna är framtidssäkra.

Open Banking är en av de trender inom modern företagsfinansiering som vi diskuterar i vårt senaste whitepaper. 
Om du vill veta mer om detta och andra trender, ladda ner vårt whitepaper “Trends & Tools in Modern Business Financing” här nedanför.

Självklart är du också välkommen att kontakta mig direkt genom kontaktuppgifterna nedanför.