Invoice to cash oppdager mislighold før det oppstår

I kjølvannet av bankkrisen utga den europeiske sentralbanken (ECB) retningslinjer for ulike typer mislighold av gjeld. Mislighold av gjeld ble kategorisert i 3 ulike kategorier. Disse kategoriene var: forsinket eller forfalt betaling, sannsynlig mislighold og mislighold. I dag er et sannsynlig mislighold mer relevant enn noen gang når det kommer til kreditthåndtering. Med invoice to cash viser vi hvordan du kan identifisere sannsynlig mislighold slik at du kan oppdage varsellampene i god tid.

I 2014 publiserte ECB en veiviser for å forhindre en ny bankkrise for banker og finansinstitusjoner. Den inneholdt blant annet retningslinjer for definisjon og håndtering av kundefordringer. ECB oppmuntret bankene om å være proaktive i arbeidet med å identifisere problemene i tide. De informerte bankene om gjeldskategoriene forsinket eller forfalt betaling, sannsynlig mislighold og mislighold.

Vær føre-var med invoice to cash og bekjemp mislighold

Kategoriene for mislighold er også relevante når bedrifter er låntakere eller skyldnere. Og vi kan se at det er registrert et ganske likt mønster i dette segmentet det siste året. I fjerde kvartal av 2020 var NPL sin ratio i europeiske banker 2,6 prosent, mot hele 7 prosent fem år tidligere. Det kan oppfattes som at de mange problemene og misligholdene så ut til å være i en “lockdown” på lik linje med resten av verden.

Statlige støtter med økonomiske engangssummer sørget for at det ble færre saker med mislighold. Dette førte igjen til at mange mistet fokuset på å sørge for et solid system for fakturahåndtering. Samtidig indikerte en undersøkelse gjort av Aptic, med over 400 finansmedarbeidere, at 29% av organisasjonene har opplevd et økende antall sene betalinger og betalingsavvik siden 2020. Med invoice to cash kan du gjenopprette balansen og integrere automatiske oppdateringer av kunderegistrene.

Det er viktig å forebygge at et scenario med økte antall forsinkede betalinger oppstår, og sikre at gjelden for kundene i kategorien sannsynlig mislighold ikke utvikler seg til en uopprettelig portefølje. Sørg derfor for at du alltid kan stole på ditt fakturahåndteringssystem.

tips to detect problematic debtors

Forutsi sannsynlig mislighold

 

  1. Endret betalingsmønster:Dersom en kunde som alltid har overholdt betalingsbetingelsene plutselig unnlater å overholde dem flere ganger etter hverandre, kan dette indikere en negativ kontantstrøm. Med invoice to cash kan du få varsel om avvikende mønstre.
  2. Taushet:Innkrevingsavdelingen din merker at kunden gir lite eller ingen respons på kommunikasjon gitt igjennom forskjellige kanaler. Dette kan indikere problemer, og krever opprydding i deres system for fakturaadministrasjon.
  3. Unnskyldninger: Debitorer har ofte en rimelig forklaring på betalingsforsinkelsen. Likviditetsproblemer er ikke eksepsjonelle, spesielt under en pandemi. Men hvis kunden gjentatte ganger kommer med unnskyldninger, er det sannsynligvis fornuftig å undersøke dette nærmere. Med invoice to cash sørger du for riktig fakturadokumentasjon hele veien.
  4. Stadige utsettelser: Dialog og gjensidig tillit er avgjørende for en vellykket reskontrohåndtering. I noen tilfeller bør betalingsutsettelse absolutt være et alternativ. Men hvis du har å gjøre med gjentatte utsettelser fra samme kunde, bør du sannsynligvis ta ytterligere grep. Vi kan anbefale vår plattform Aptic invoice to cash som gir deg en skalerbar og fleksibel løsning for kontinuerlig oppfølging av kundefordringer.
  5. Tilbakemeldinger fra andre leverandører og kredittrapporter:Det er alltid fornuftig å lytte til kollegene dine og bransjen. Har de også registrert betalingsproblemer på kunden? Med automatiserte oppfølginger fra et fakturahåndteringssystem slipper du usikkerhet.
  6. Mediedekning:Når det gjelder større selskap kan saker i media gi innsikt i situasjonen hos skyldneren. Du kan for eksempel lese i avisen at et selskap opplever salgssvikt eller er i “opprørt vann” osv.
  7. Endrede servicenivåer:Hvis et selskap har vanskelig for å opprettholde egendefinert servicegrad, kan det være skummelt. Med en kraftfull løsning som invoice to cash, vil du kunne integrere varsel om noe unormalt skjer.
  8. Gjentatte tvistesaker:Hvis kunden begynner å stille spørsmål ved alt og bestrider betalingsvilkår, kan noe være galt. Forutse mislighold med god flyt og mindre feil ved et stabilt fakturahåndteringssystem.

 

Kombiner en datadrevet debitorplatform og kyndige kredittansvarlige

I de ovennevnte scenariene kan et godt samspill mellom kredittforvaltere og debitorprogramvare utgjøre en stor forskjell. Aptic tilbyr verktøy som lar deg implementere banebrytende deteksjonsmekanismer samt spore utestående fakturaer på en kundevennlig måte. Slik vil du ta tilbake kontrollen og sørge for invoice to cash.


Er du ivrig etter å få mer innsikt i utviklingen av kredittforvaltning? Last ned vår siste whitepaper om kredittekspansjon og kredittstyring nedenfor. Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har andre spørsmål angående temaer som factoring-systemer, time to market (TTM), inkassosystemer, netthandel, åpen bank, leasing-systemer, etc.

 

Kontakt meg for å finne ut mer om Aptic innovative løsninger for lån, inkasso, factoring, e-handelbetalinger, reskontro og leasing!