Fire steg for en bedre reskontrohåndtering

Covid-19-pandemien har økt behovet for en mer proaktiv kreditthåndtering, og ikke minst kontroll over vår reskontrohåndtering. For å redusere risikoen for forsinkede og uoppgjorte krav, må man sørge for rask håndtering av kundefordringer og sørge for volumbasert håndtering av fakturaer. I tillegg må du sørge for mer detaljerte analyser og helst ha et godt system for fakturaadministrasjon og en godt fungerende fakturaservice. Om du klarer å kombinere dette med effektiv bruk av digitale verktøy og god dømmekraft, er du på god vei til å ha totalkontroll på bedriftens likviditet.

Vi har i samarbeid med bransjeaktører identifisert ulike utfordringer innenfor faktura administrasjon og reskontrohåndtering som kredittgivere ofte står overfor i dag. Nedenfor vil du også finne noen gode tips til hvordan du kan håndtere disse utfordringene.

1: Sørg for at din reskontrohåndtering gir tilstrekkelig vurderingsgrunnlag

Å sørge for at ditt reskontrosystem gir tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for «misligholdte lån» (NPL) er en forutsetning for en god håndtering av kundefordringer. NPL falt kraftig i 2020, det samme gjorde antall konkurser. 2020 var imidlertid ikke et normalt år i så henseende. 

NPL falt kraftig i 2020, det samme gjorde antall konkurser. 2020 var imidlertid ikke et normalt år i så henseende. For eksempel så har EU-kommisjonen beregnet at uten statlig støtte, så ville antall selskaper med likviditetsproblemer ha steget inntil 23 % mot utgangen av 2020. Her inkluderes sannsynligvis mange selskaper som hadde gode kredittscore før koronakrisen inntraff. Det betyr at det kan bli vanskelig å si noe om kredittverdigheten til mange selskap etter at støttetiltakene opphører. Vurderinger basert på historiske data gir derfor ikke nødvendigvis et godt grunnlag for vurdering.

Løsningen på håndtering av kundefordringer

Ta proaktivt kontakt med kundene dine. Det er viktig å gå i dialog med skyldnerne dine og skape en dialog basert på tillit. Sørg for at du inviterer skyldnere til å være åpne om den nåværende likviditetsposisjonen. Om du viser at du har stålkontroll på din reskontrohåndtering, vil dette utstråle tillit og kundene kan oppleve at de er ivaretatt. 

Med et fleksibelt skreddersydd reskontrosystem for de unike behovene selskapet ditt har, vil du kunne ha stålkontroll til enhver tid. Det kan være for eksempel være at du får varsel om betaling til rett tid. Mange «best practises» dreier seg bla. om å etablere automatiske påminnelses- og purrerutiner. Dersom du integrerer et kredittinformasjonsselskap i programvareløsningen, kan du kombinere en systematisk reskontrohåndtering med egne erfaringer og metoder.

 

2: Segmenteringskriterier for reskontrohåndtering har endret seg etter koronaviruset

«Koronakrisen» har ført til større eller mindre endringer i alle foretak. Noen sektorer opplevde en uventet økning i salget, mens andre fortsatt jobber hardt for å komme seg tilbake til lønnsom drift. I mange bransjer finnes det både vinnere og tapere. Selskaper med høy digitaliseringsgrad har gjerne opplevd høyere lønnsomhet enn de klassiske tradisjonelle. Mange bedrifter slet også med håndtering av kundefordringer, og opplevde en nedgang i salget under nedstengningen.

Med et fakturahåndteringssystem får du justert kriteriene

En utvidet analyse kan være det som skal til for å få et relevant og riktig kunderisikobilde. Test gjerne om dine segmenteringsregler fortsatt gjengir virkeligheten slik den er. Deretter kan du justere disse om du ser at dette er nødvendig. Sørg også for at du har tilpasset, smidig og brukervennlig reskontrohåndtering for betalings- og kredittstyring innen både B2B og B2C forretningene dine.

Download whitepaper

3: Sørg for mindre press med riktig reskontrosystem

Betalingsvilkår med lang tilbakebetalingstid, kan ofte forårsake problemer med kontantstrømmen for fordringshaver. Dette gjelder spesielt for selskapene med høy vekst som har mål på vekst og videre investering. Med riktig reskontrosystem vil du sørge for et mer personlig kundeforhold, og det gir rom for vekst gjennom gjensidig tillit.

Kunden vil gledes over volumbasert håndtering av fakturaer

Om du har et kunderettet system for fakturaadministrasjon, vil du oppleve at kunden belønner deg ved å betale regningene sine i tide. Og når du har kontroll på din reskontrohåndtering, vil du også kjenne at presset om en jevn kontantstrøm letter. Du vil oppnå økt likviditetstilgang raskere, og du trenger ikke lenger å bekymre deg for kreditthåndtering, oppfølging, purringer, inndriving og annet som tar fokus fra kjernen og verdiskapingen i selskapet.

 

4: Få mer tid, og bruk mindre ressurser med god reskontrohåndtering

En faktureringsprosess kan oppleves som tidkrevende og kreve mye ressurser etter hvert som bedriften din vokser. Du kan også oppleve at administrasjon og reskontrohåndtering krever mer av selskapet nå som en direkte konsekvens av det endrede «skyldnerlandskapet».

 

Løsningen på ditt reskontrosystem er her

Få hjelp til å sette opp en digital plattform som virkelig effektiviserer hele reskontrohåndtering- og fakturaprosessen. På den måten kan du gi dine ansatte mer tid til å fokusere på kjerneoppgavene sine. En digitalisert fakturaprosess frigjør tid som kan benyttes til å løse alle utfordringer med håndtering av kundefordringer. Mange som har tatt i bruk en automatisert reskontrohåndtering sier også at dette går «hånd i hånd» med en målstyrt og individualisert oppfølging. 

Aptic sin reskontroløsning gjør det mulig for virksomheten å koordinere prosessene ned til minste detalj. Den kombinerer effektivitet med fleksibilitet og en personlig og konsistent kundeopplevelse. 

 

Er du interessert i å få mer innsikt i utvikling av kredittforvaltningen? Last ned vårt seneste «whitepaper» om kredittekspansjon og kredittstyring!

Vi hører gjerne fra deg om du ønsker å finne ut mer om Aptic sine innovative løsninger for tilbydere av lån, inkasso, factoring, e-handelsbetaling/check-out, reskontro og leasing.