Time-to-market: Mål #1 for finansiell tjenesteinnovasjon?

Det blir stadig viktigere å ha evne til å levere riktig kundestøtte innen leasing-, utlåns- og factoringtjenester. Men hvorfor? Leverandører av bedriftsfinansiering utvikler seg raskere enn noensinne. De ønsker å gjøre sin digitale kundereise både enklere og bedre, og bringe den til et nivå som bedre tjener dagens tilbud og etterspørsel. Vi synes det er bra da vi ofte kommer over eksempler som har behov for betydelig forbedring.

Det er vanskelig å modernisere eldre IT-systemer. Prosessen, hvor systemer skal få nye funksjoner er både vanskelig og lang. Mange selskaper kan ha det vanskelig med å kombinere denne prosessen med den daglige driften. Kundene forventer å ha tilgang til personlig informasjon på nettet. Da kan de utføre alt de trenger å gjøre på en enkel og rask måte. Tiden det tar for å utvikle og markedsføre en ny funksjonalitet er nå i økende grad KPI NUMMER ÉN for styring av innovasjonsprosjekter.

Men hvordan øker man hastigheten i innovasjonsprosessen? Det prøver vi å besvare i denne bloggen. Vi har nemlig noen tips og erfaringer vi gjerne deler med deg.

Fail fast, but learn faster

“Fail fast but learn faster”

Dette er et konsept lansert av Gary Burnison, administrerende direktør i Korn Ferry. Uttrykket er veldig aktuelt i arbeidet med å utvikle «time-to-market». Burnison hevder at den beste måten å få fart på en innovasjonsprosess på er å bruke nok tid til å definere kundeforventningene i detalj. Da må man virkelig jobbe hardt med å sette opp kriteriene som skal oppfylles for at prosjektet skal anses som en suksess. Deretter bør du «slippe teamet løs». Teamet skal lage den beste løsningen så raskt som mulig heller enn å utvikle en løsning myntet på tradisjonell handlingsplan. Tradisjonelle og trinnvise handlingsplaner er ofte altfor enkle å følge uten at man tenker seg om. Det tar for lang tid å lage en slik handlingsplan. Hvis det på noe tidspunkt blir klart at «suksess» (slik den er definert) ikke vil være mulig, da stopper man opp og prøver en annen måte.

Kort ned kundereisen med en smidig utvikling

Eldre IT-systemer består ofte av proprietære eller «plassbyggede» programvareløsninger og kundeprosesser som støttes manuelt med Excel-regneark og Access-databaser. Nyskaping og kommersialisering i denne type IT-landskap kan ofte bety store investeringer og lang utviklingstid. Oppdateringer og oppgraderinger kan bli utsatt av forskjellige årsaker. Noen ganger blir de veldig store når de endelig settes ut i live.

Fleksibel utvikling snur denne ideen «på hodet». Små deler av utviklet programvare produksjonssettes hele tiden ettersom de er klare. Da venter man ikke lenger på store, hele og omfattende oppdateringer. Fleksible prosesser gjør det mye enklere, og gjør det mulig å introdusere ny funksjonalitet raskt.

Det viktigste målet med smidig utvikling er å korte ned hvert trinn av kundereisen, uansett hvor liten den er. Det er det som gjør kunder og brukere fornøyde. Alle får stadig lavere tålmodighet med utdrag av lange og komplekse digitale tjenester.

Bygg et innovasjons-“roadmap” for nå og fremtiden

Standardiserte systemer bruker ofte et utviklings-“roadmap”. Da har man oversikt over nye funksjoner og ny funksjonalitet som kommer, og når disse kommer. Dermed kan organisasjonen fortsette å utvikle seg. Samtidig er man alltid forberedt på fremtiden.

Moderne SaaS-teknologi fjerner hindre for etablering

Factoring-selskaper, som baserer sine tjenester på moderne SaaS-teknologi i stedet for tungvinte eldre IT-systemer, har en stor fordel når det gjelder innovasjon. Digitale kundeprosesser tilbyr en mye mer effektiv, fleksibel og intuitiv måte å arbeide på.

På den tekniske siden tilbyr SaaS og de åpne API-ene mye større fleksibilitet til å kunne justere, endre og utvide tjenesteprodukttilbudet. De legger også til eller erstatter ekstern funksjonalitet, systemer og tjenester. Med åpne API-er er det for eksempel relativt enkelt å bytte mellom leverandører av kredittvurderingstjenester. Introkorporering av nye kunder som bruker forskjellige bokføringssystemer er også mye enklere fordi det ikke er noen proprietære koblinger som må bygges først.

Det siste hindret er kostnadene som ofte følger med vedlikehold og oppdatering av eldre systemer. Med et SaaS-oppsett vil det ofte være noen implementeringskostnader når man skal sette opp en SaaS-løsning. Størrelsen på kostnadene avhenger som oftest av kompleksitetsnivå og den funksjonaliteten som trengs. Likevel kompenseres disse ofte ved at man ikke lenger trenger store investeringer i maskinvare- og programvareutvikling. I tillegg betyr SaaS vanligvis at man jobber med systemer som oppdateres hele tiden. Systemet oppgraderes med den nyeste teknologien av SaaS-leverandøren.

Software for factoring, utlån, reskontro og mer

Aptic har to typer factoringsystemer. Den ene er en SaaS-modell, Cloudware. Vårt skybaserte factoringsystem, Cloudware, gir deg et helt nytt system som er raskt, fleksibelt og intuitivt. Vår software for factoring er en rimelig investering. Dessuten tar det kun 1–2 måneder før programvaren er fullt fungerende (avhengig av kompleksitet). Vårt andre system er ARC, en utvidet plattform med løsninger for reskontrohåndtering, faktura administrasjon, utlån, leasing, factoring og inkasso. ARC-plattformen tilbyr også løsninger for blant annet e-handel og POS betalingsinfratruktur.

Vil du ha mer informasjon om alle funksjonene som er tilgjengelige på Cloudware? Her kan du laste ned et whitepaper! Ønsker du mer informasjon om vår ARC-plattformen? Da må du gjerne kontakte oss!

Mari Bødal Aptic
Mari Bødal
Country Manager Norge