Hver tredje organisasjon strammer inn kredittstyringen

Det har blivit en ökning i vad vi kallar problematiska gäldenärer. Fakturm är att en undersökning* gjord för Aptics räkning gällande kredithantering har visat att 29 % av företagen säger sig hantera större andel sena eller obetalda fakturor under pandemin än tidigare. För att begränsa effekten arbetar många intensivt med sina kredithanteringsrutiner. I det här blogginlägget kommer vi att titta närmare på undersökningen och de strategier du kan använda för att göra din kredithantering mer effektiv.

Spridningen av covid-19 och de olika restriktionerna bromsade ekonomin under första halvåret 2020. Pandemin orsakade enorm osäkerhet och satte press på kassan och likviditeten hos många företag.

Hög skuldbörda och stor del spekulativ kredit

Vi får inte glömma att krisen äger rum i en tid av hög skuldbörda hos företagen som drivits av låga räntor. Även om investeringar i sig hjälper ekonomin att växa, varnade IMF tidigt för att ökningen av företagens skuldsättning kräver vaksamhet. The Economist kallade höga icke-finansiella företags skulder för den globala ekonomins akilleshäl, vilket potentiellt kan hindra en ekonomisk återhämtning.

Enligt undersökningsföretaget Vox, är ungefär 30% av företagens icke-finansiella skuldstock, som nu värderas av S&P, klassificerade som spekulativa och 40% är klassificerade som BBB (den lägsta rankingen i kategorin “Investment grade”).

Grogrund för ekonomisk sårbarhet

Även om antalet konkurser minskade med 30 % under pandemin, ökade europeiska företags sårbarhet under krisen, enligt OECD. EU-kommissionen har redan påpekat att livlinor i form av stödåtgärder döljer många företags prekära ställning.

Problematiska gäldenärer

Alla dessa ovan nämnda faktorer leder till ökade kredithanteringsproblem, vilket vår undersökning bekräftar. Vi frågade över 400 finansexperter som arbetar för organisationer med fler än 100 anställda. Över 30 % av dem förväntar sig att antalet fakturor som betalas för sent eller inte alls kommer att öka när de pandemistödjande åtgärderna dras in. Och 29 % säger att andelen fakturor som betalats för sent eller inte betalas alls har ökat sedan 2020

 
Kredithantering som affärspartner

På grund av allt detta ger många företag kredithantering en mer framträdande roll. Inte mindre än 41,3 % av de tillfrågade finansexperterna anger att vikten av kredithantering på deras företag har ökat.

Som leverantör av mjukvara för kredithantering ser Aptic en ökande efterfrågan av datadrivna och granulära verktyg från marknaden. Detta ökade intresse för optimerade kredit-, gäldenärs- och inkassoförfaranden framgår också av resultaten från vår oberoende undersökning, som visade att 31,9 % av de tillfrågade justerade sina kredithanteringsrutiner redan förra året.

Kredithantering = Mjukvara + Mänsklig input

Vi vet att optimal interaktion mellan kredithandläggare och mjukvara gör stor skillnad. Det är därför Aptic erbjuder mjukvara som låter företag styra upp sin kredithantering på ett effektivt, målinriktat och skräddarsytt sätt. Mjukvaran erbjuder helt enkelt de verktyg du behöver för att följa upp utestående fakturor på ett kundvänligt sätt, för att snabbt identifiera ändrade betalningsmönster och för att samla in utestående belopp genom att till exempel erbjuda factoring.

(*) Undersökning gjord av Kien, på uppdrag av Aptic, bland 404 finansexperter I Nederländerna i maj och juni 2021.

 

Vill du lära dig mer om hur man upptäcker problematiska gäldenärer? Ladda ner vårt whitepaper eller ta kontakt med oss här på Aptic så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Vi svarar också gärna på alla frågor du har inom ämnen som mjukvara för finansbranschen, utlåning-, factoring- och inkassosystem samt mycket annat.