Factoring: modernisering i skyen

Det finnes en ny måte å gjøre factoring på gjennom et skybasert factoringssystem. Denne måten gir mange fordeler i forhold til mer tungvinte arbeidsprosesser. Sistnevnte er ofte bygget rundt eldre statiske IT-systemer. I dag foretrekker brukerne å få kunder og fakturaer raskt og enkelt i gang. Det gjelder når som helst, hvor som helst og fra hvilken som helst enhet. Brukerne foretrekker også at systemet har en god integrasjon med andre nettbaserte verktøy og tjenester som for eksempel kredittsjekker.

Og hva med å aktivt administrere fordringer uten å måtte vente på køer over natten? Det er dette som er et moderne factoringssystem!

Fleksibilitet er den viktigste innovasjonen i factoring i dag

Den største utfordringen innen finansielle tjenester i dag er å finne ut hvordan man kan fremskynde digitaliseringen av driften. Det er høyt press fra kundesiden. Kunder forventer i økende grad at kundereisen skal være smidig og digital. Mange av kundene har blitt vant til å gjøre jobben når det passer best for dem. Det gjør de gjennom kanalene som er lettest å benytte. Den foretrukne kanalen er i de fleste tilfeller digital.

Mange factoring-leverandører jobber fortsatt i tungvinte eldre «legacy»-systemer. Disse består av en selveid maskinpark og software for factoring som må vedlikeholdes på eget initiativ. Disse systemene endres ofte og har derfor blitt stadig mer avanserte gjennom årene. Dermed blir systemene tunge og kostbare å vedlikeholde.

Det å drifte et selveid system, som er fleksibelt nok til å kunne legge til ny funksjonalitet på en enkel måte, blir ofte svært krevende og lite praktisk.

Mange virksomheter «outsourcer» IT-vedlikehold og administrasjon til tjenesteleverandører, både offshore og nearshore. Men dette gjør ikke nødvendigvis systemene mer fleksible.

Samtidig endres finansnæringen raskt. Factoringsystemer må derfor være fleksible nok til å tillate raske endringer. Endringene må også følge de stadig skiftende behovene og oppfylle de digitale forventningene kundene har i dag.

For mange virksomheter kan derfor en moderne SaaS-skyløsning være ideell for å sikre forventet fleksibilitet og effektivitet. Skytjenester gjør det mulig for bedrifter å bruke mange applikasjoner. Dermed kan de betjene kunder i sanntid. I SaaS-løsningen oppdateres programvaren kontinuerlig. Da fjernes problemer og begrensninger i eldre systemer på en effektiv måte.

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them

-Albert Einstein

Moderne factoring er rask, mobil og alltid tilkoblet

I vårt samfunn, hvor man er på nett 24/7, er det en forventning om raske digitale løsninger på alt. Dette gjelder også for factoring. Akkurat nå digitaliseres for eksempel automatiserte factoringstjenester med full digital støtte til prosessene på driftssiden.

Tenk at du har en salgssamtale. Du noterer og legger inn informasjon fra samtalen når du kommer tilbake til kontoret. Det er ikke en veldig effektiv måte å operere på i dagens digitale verden.

Kunder ønsker å komme i gang umiddelbart. Slik kan de fakturere sine kunder så raskt som mulig i det nye factoringsystemet. Når systemet kan gjøre innlesingen raskt og enkelt, fra omtrent hvilken som helst enhet, da får kundene den hastigheten de forventer.

For å få til dette kreves det at systemet har høy kvalitet på API-grensnittet. Optimal tilkobling er derfor en viktig faktor å vurdere når du velger en skytjeneste. Det betyr at andre nettbaserte verktøy og systemer, som for eksempel CRM og kredittscore, kan integreres i factoringsystemet. Det gjøres relativt enkelt, og gir derfor direkte tilgjengelighet på nett. Denne integrasjonen lar deg etablere kunder på stedet. Fakturaer kan også legges i systemet i .pdf ved hjelp av OCR-teknologi i stedet for manuell dataregistrering.

Flere fordeler med skyløsning

Det å holde lave driftskostnader for å sikre konkurranseevne er sentralt i de fleste selskaper. En måte å gjøre dette på er å drastisk korte ned tiden det tar å løse enkeltsaker. Fordelen med løsninger som er på nett 24/7, er muligheten til å behandle data i sanntid. Da slipper man å måtte vente på batch-kjøringer over natten. Administrasjon av fordringer i skyløsningen skjer i sanntid, altså alt fra betalinger til å sende påminnelser.

Skyløsning er en fordel for bedrifter med uforutsigbare volumer. En skytjeneste med høy kvalitet kan hele tiden overvåke for eksempel transaksjonsvolumer og systemhastighet. Da kan kapasiteten raskt og enkelt skaleres opp eller ned uten forstyrrelser. Den fleksibiliteten er nesten umulig å skape i et statisk IT-system.

Med en mer avansert skyplattform er det også uendelige muligheter for applikasjoner som har den seneste teknologien. Maskinlæring for kredittscore i kreditthåndteringsprosessen er bare ett eksempel. Sist, men ikke minst, så har denne type plattformer en tendens til å bruke de mest avanserte og moderne sikkerhetsløsningene. Disse oppdateres hele tiden.

Selskaper som tilbyr SaaS er godt kjent med alle mulige sikkerhetsrisikoer på nett. Mange legger derfor til robuste sikkerhetsløsninger for å beskytte sine kunder. Hos Aptic bruker vi for eksempel Microsoft Azure-sikkerhetsprogramvaren i den godt sikrede Microsoft-skyen for store deler av vår fintech-plattform. Dette sikrer at både vi, våre kunder og deres kunder alltid er beskyttet med den nyeste cybersikkerhetsløsningen. Dessuten slipper vi å bruke tid og penger på det selv.

Innovasjon i skyløsningen 

Når det digitale grunnlaget er satt, åpnes flere nye muligheter for å levere factoringtjenester. Nye former for samarbeid i verdikjeden begynner å dukke opp. Fordi prosessene for innlesing/ombordtaking, autentisering, kredittscore og saksbehandling i størst mulig grad er blitt automatisert og effektiv, blir det også lettere å betjene SMB-er. Dermed øker omfanget på det potensielle kundemarkedet, og slik skapes ekstra vekstpotensial.

Moderne factoring 

Når vi retter blikket fremover, finnes det moderne plattformer som åpner mange muligheter for å utvikle nye typer tjenester. Til eksempel omvendt factoring, leverandør/verdikjedefinansiering og bedriftslån med eller uten sidesikkerhet. I en heldigitalisert finansieringsprosess kan det oppstå flere muligheter for det moderne factoringselskapet til å ta i bruk den nyeste teknologien, for eksempel maskinlæring for kredittscore med mer.

Den gode nyheten er at Aptic allerede idag kan tilby factoringselskaper muligheten til å starte med et helt nytt system. Systemet er raskt, fleksibelt og intuitivt i løpet av bare 1-2 måneder. Det er også en relativt beskjeden investering hvis man ikke har noe særskilte behov for komplekse, målsydde løsninger.

Vil du vite mer om Aptics løsning for moderne factoring, Cloudware, som er spesielt utviklet for å møte behovene til det virkelig digitale nettsamfunnet? Da kan du kan se den imponerende listen over funksjoner som er tilgjengelige i vårt «whitepaper» ved å gå inn på https://www.aptic.net/factoring/ Trenger du et system som er like smidig, men som kan håndtere skreddersydd økonomisk service? Aptic har en løsning for det også! Ta gjerne kontakt for info.