Aptic Solution Debt Collection

Hantera hela inkassoprocessen

med hög automatiseringsgrad 

Aptic Collect är den senaste generationens inkassoplattform, utvecklad för att ge bästa möjliga flexibilitet i inkassohanteringen. Lösningen täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning och även de legala processerna med hög automatiseringsgrad. Plattformen fungerar för både den som hanterar kundfordringar åt tredje part såväl som för att hantera egna fordringar, så kallad egeninkasso.

Fyra typer av inkasso

Köpta fordringar

Aptic Collect har fullt stöd och ett automatiserat arbetsflöde för att köpa och sälja fordringar, de grundläggande komponenterna i inkassoprocessen.

3PC - Tredjepartsinkasso

Som inkassoföretag kan du vara säker på att Aptics lösning stödjer hela inkassoprocessen. Standardmässigt kan du sätta upp och justera arbetsflöden för åtgärder, skapa brevmallar och grundläggande processer för hantering av till exempel påminnelser. Lösningen inkluderar också hantering av skuldsanering, dödsbo och konkurs samt sent inkomna fordringar mot konkursförvaltare. 

Efterbevakning

Med Aptic Collect kan du genom skuldbevakning hålla skulderna aktiva tills de betalas och därmed minska både kreditförluster och administration. Lösningen hjälper dig att hålla koll på alla processer i samband med detta.

Egeninkasso

Aptic Collect har fullt stöd för din interna inkassoprocess med möjlighet att sätta upp din egen process eller använda de inbyggda flödena för hela kedjan.

Effektiv automatisering av processen

Aptics inkassolösning innefattar uppsatta flöden och brevmallar för de grundläggande processerna i inkassohantering. Det finns inställningar för påminnelsefasen, uppsättning av den juridiska hanteringen hos kronofogde eller i domstol och för att säkerställa verkställighet. Lösningen har också funktioner som hanterar skuldsanering, fastigheter och konkurs samt efterbevakning. Skulder, avgifter, provisioner och andra variabler kan presenteras och rapporteras både till kunden och internt.

Dynamiska arbetsflöden

Lösningen täcker hela inkassoprocessen från påminnelsefasen till efterbevakning. Den bygger på dynamiska arbetsflöden, en hög nivå av processautomation och flexibelt kampanjstöd. I Aptic Collect finns möjlighet att ha ett auktoritets- och kontaktregister bestående av domstolar, verkställande avdelning, polis, skattekontor, kommuner, socialtjänsten med mera. Lösningen har möjlighet till kundspecifika konfigurationer och omfattande rapportering.

User-friendly interface

Användarupplevelsen i applikationen är avgörande för dig som bedriver inkassoverksamhet. Enkla arbetsflöden och automatisering av tidskrävande processer hjälper dig att bli effektivare och frigöra resurser. Din personal har mer tid för personlig kommunikation med gäldenärer, vilket kan vara avgörande för att säkra betalningen. Lösningen har också ett enkelt, intuitivt webbgränssnitt för klienten och gäldenären, vilket skapar affärsvärden för alla intressenter.

Wasa Kredit

“We used to have our own software, but thanks to Aptic we can focus on our core business and avoid having to deal with many tough regulatory updates. Aptic’s collect solution has many functions and is very transparent, making it easy to integrate with both customers and other systems.”

Vill du veta mer om Aptic Inkasso?

Rick Terra Aptic

Rick Terra

International

rick.terrra@aptic.net

+31 625 02 10 00

Mari Bødal Aptic

Mari Bødal

Norway

mari.bodal@aptic.net

+47 959 88 544

Aptic innovativa fintechlösningar med Ahmed

Ahmed Krayem

Sweden

ahmed.krayem@aptic.net

+46 766 43 33 06