COVID-19 och dess paradoxala effekt på kredithantering

Hur har Covid-19 pandemin påverkat företag och deras kredithantering? Tro det eller ej, men under ett år då pandemin fullständigt dominerade den internationella agendan så minskade faktiskt antalet konkurser betydligt. Att tro att det är “business as usual” är dock en illusion eftersom många företag har hållits vid liv genom konstgjord andning i form av statliga stödåtgärder. När vaccinationstakten nu ökar och pandemin samtidigt tappar fart i många länder kommer de verkliga ekonomiska effekterna långsamt att bli tydliga.

Trots den djupa lågkonjunkturen som COVID-19-pandemin har orsakat blev det inte lika många konkurser som förväntades globalt under förra året. I några av de största ekonomierna minskade i stället antalet konkurser tvåsiffrigt. Till exempel upplevde Frankrike i mars 2021 40% färre konkurser än i mars året innan. Siffrorna ser också positiva ut i Spanien (-14%), Tyskland (-17%) och Storbritannien (-27%).

Dubbla stödmekanismer

Tyvärr speglar denna data inte en minskning av antalet ekonomiskt ohälsosamma företag. Faktum är att allt tyder på att ett mindre vackert scenario växer fram. För det första har regeringar och banker tillfälligt justerat villkoren som kvalificerar ett företag som insolvent. Detta har varit en stor fördel för de företag som går sämre. För det andra har företagen gynnats av ett stort antal stödåtgärder, till exempel momsreducering, betalningsförskjutningar och andra ersättningar.

Vi ska naturligtvis vara tacksamma för de livlinor som regeringarna har kastat ut till företagen. Men dessa åtgärder kommer förr eller senare att upphöra. Det är ett stort frågetecken över vad som kommer att hända när de åtgärderna fasas ut. Övergången till ett coronafritt samhälle kommer inte bara att leda till jublande feststämning, det kommer också att bli en smärtsam konfrontation med verkligheten för många företag.

Återupplivande eller uppskjutning av dödsdomen?

Forskning från kreditinformationsföretaget Graydon tyder på att ett av tio företag var nära konkurs redan innan coronakrisen. Frågan är hur många av dessa företag som nu seglar en ny och lönsam kurs? Eller har vi bara skjutit upp deras dödsdom?

Men COVID-19 har inte bara lagt press på ekonomiskt sårbara företag; många tidigare blomstrande företag befinner sig också på ostadig mark på grund av pandemin. Europeiska kommissionens simuleringar visar att utan statligt stöd skulle antalet EU-företag med likviditetsproblem ha ökat till 23% i slutet av 2020. Så det verkar troligt att antalet företag med likviditets- och solvensfrågor kommer att öka efter att coronakrisen passerat.

Pennies in a tipped jar. How has the Covid-19 pandemic affected credit management?
Vad betyder det för skuldbördan mellan företag?

Effekten kommer att förbli begränsad för tillfället. Andelen NPL:s (”non-performing loans”), eller dåliga krediter, till företag i euroområdet uppgick till 5,23% av de totala lånen under andra kvartalet 2020, mer än 1% lägre än året innan. Statliga kreditgarantier och förlängd betalningsfrist för återbetalning av lån har hittills förhindrat en ökning av antalet konkurser. Exempelvis visar siffror från europeiska bankmyndigheten (EBA) att lån under moratorium uppgick till så mycket som 587 miljarder euro under tredje kvartalet 2020, varav cirka 60% omfattade företagslån.

Stigande antal dåliga krediter 

När de statliga stödåtgärderna upphör kommer det sannolikt att vara fler företag som kommer att ha svårigheter att betala sina skulder, vilket kommer leda till fler NPL:s och insolvens. Europeiska kommissionen delar denna uppfattning och i Storbritannien kan man redan se att prognosen verkar stämma. Enligt den internationella advokatbyrån White & Case var NPL-volymerna vid fyra av de största brittiska bankerna redan 8,63% högre i slutet av 2020 än i slutet av 2019.

Hög tid för optimerad kredithantering

I vilken utsträckning som kunder kommer att kunna betala sina skulder beror på deras ursprungliga skuldposition och solvens, krisens inverkan på deras affärsverksamhet och deras inkomstutsikter. Oavsett vilken affärsverksamhet de driver verkar det rimligt, och till och med önskvärt, att många företag kommer att agera proaktivt för att undvika konkurs och hopplösa inkassoförfaranden. Det råder ingen tvekan om att digitala och automatiserade factoringtjänster erbjuder en passande lösning.

Factoring som ett framtidssäkrat val

Factoring passar sömlöst in med företagens behov inom kredithantering i dag och i framtiden. Det gör att de kan förbättra likviditeten, frigöra kapital till nya investeringar och verka konkurrenskraftigt på marknaden.

Erbjud effektiv och intuitiv factoring med hjälp av Aptic

Aptics mjukvarulösningar gör det möjligt för er att utveckla era effektiva digitala factoringtjänster med en flexibel, skalbar och självlärande plattform. Aptic erbjuder ett marknadsledande factoringsystem som vi kan leverera som Saas, en Hostad eller On-Prem lösning. Det är en omfattande plattform med lösningar för hela fakturans livscykel; betallösningar för e-handel, reskontrahantering, utlåning, leasing, factoring och inkasso. Tack vare en hög grad av automatisering och personalisering hjälper lösningen er att uppnå maximal effektivitet samtidigt som ni behåller full kontroll över era factoringtjänster och alla era kreditprocesser.

Har du flera frågor om kredithantering? Vill du veta mer om Aptics factoringsystem? Läs mer här eller kontakta oss direkt, vi hjälper er gärna! Du hittar kontaktinformation till Patrik Steen här nedanför. Eller kanske du har några andra frågor vad gäller e-handel, inkassosystem, factoringsystem, leasingsystem, fintechlösningar, open banking, etcetera? Var då vänlig och skicka ett mejl till: hello@aptic.net så återkommer vi.