8 frågor att ställa när du skall välja en digital plattform för finansiella tjänster

Att välja ett system för att administrera sin factoring-, inkasso- eller låneverksamhet är ett stort beslut för företaget och kan vara en djungel med många leverantörer och system med olika egenskaper. Den viktigaste faktorn i beslutet är såklart de behov som ni som företag har; hur ser affärsprocesserna ut idag? Hur skulle ni önska att det fungerade? Vilka andra krav gällande lagar och annat finns i branschen?

Oavsett hur diskussionerna går och vart besluten landar får ni här några generella aspekter som kan vara bra att ha med sig i processen och som kan hjälpa er att ta rätt beslut. Låt oss gå igenom de frågor vi rekommenderar att ni ställer till en potentiell systemleverantör.

1. Förstår leverantören branschen?

Er partner bör ha kunskap om er bransch. De bör ha djup förståelse av de utmaningar som finns i er bransch och gärna ha goda referenser från andra. Det underlättar på många sätt då leverantören då är lyhörd för förändringar i branschen och kan vara proaktiv och införa ny funktionalitet när behov uppstår.

2. Är systemet framtidssäkrat?

Ett bra system skall fungera i många år framöver. Försäkra dig om att systemet går att skala upp i takt med att din verksamhet växer och att leverantören kan agera bollplank och stöd i processen.  

3. Går det enkelt att integrera andra system och tjänster?

Det skall vara smidigt att integrera plattformen med övriga system och tjänster ni använder, såsom tex kreditupplysning, in- och output leverantörer mm. Genom att integrera de bästa tjänsterna på marknaden med er plattform skapas ett kraftfullt verktyg som stöd för er verksamhet.

4. Är lösningen anpassningsbar?

Varje verksamhet ser olika ut och har olika behov, även om man verkar i samma bransch. Att med hjälp av parametrar skräddarsy lösningen efter ert erbjudande är vitalt för att kunna skapa unika erbjudanden. Utöver det, så kan varje användare ha behov av olika information och rättigheter i systemet. Se till att systemet kan anpassas efter din verksamhet och inte tvärtom.

hands pointing and typing on a laptop
5. Hur ser onboardingen ut?

Det skall vara enkelt och snabbt att komma igång med lösningen men det skall framförallt vara enkelt att få igång nya kunder också! Se till att det är lätt för dem att koppla ihop sig med er plattform för att direkt kunna skicka sina fakturor till er, gärna samma dag som ni skriver avtal.

6. Går det snabbt att få tillgång till ny funktionalitet?

Time-to-market är oerhört viktigt i dagens snabbrörliga värld. Att snabbt få ut ny funktionalitet i systemet är en otroligt viktig faktor. Att uppdateringar sker ofta, kontinuerligt och i tuggbara bitar gör processerna kortare och du vet när du kan förvänta dig nya funktioner i din plattform. Här kan du läsa ett blogginlägg om Aptics tankar när det gäller just Time-to-market.

7. Fungerar systemet internationellt?

Planerar ni att växa utanför det egna landets gränser? Välj en leverantör som har erfarenhet från flera marknader och kan hjälpa er vid utmaningar och möjligheter på exportmarknader.

8. Finns det en fungerande support?

Det är viktigt att det finns kompetent och kunnig personal hos leverantören som ni kan vända er till för support, rådgivning, utbildning och utveckling.

Att hitta rätt leverantör kan som sagt vara en lång och snårig process men genom att ställa sig rätt frågor kan den förhoppningsvis förkortas något. Att ha rätt digitala plattform kan vara ett sätt att skapa nya innovativa möjligheter att ta hand om kunderna och hjälpa er att ta nästa steg i er utveckling.

Vill du veta mer om möjligheterna med Aptics plattformar?
Tveka inte att ställa ovanstående frågor till oss! Kontakta Patrik Steen på LinkedIn eller via e-post: patrik.steen@aptic.net

Läs mer om Cloudware Factoring och ladda ner vårt whitepaper här!