Internet of Things: Smart fakturering för smarta enheter

Varje vecka lanseras nya produkter som använder internet för att ansluta till appar och webbplatser för att dela data. Den datan används sedan i olika typer av applikationer och för att skapa nya tjänster. Varje gång en av dessa IoT-enheter ‘pratar’ med en app eller webbplats på internet skapas en transaktion. Antalet transaktioner ökar därmed exponentiellt i rask takt. Hur överför du den typen av transaktionsvolym till en tydlig och bra faktura? Och vem betalar räkningen?

IoT-enheter i hemmet och i samhället

Önskan om att koppla upp våra IoT-enheter (”things”) för att få dem att utföra alla möjliga typer av tjänster för oss användare ökar. Det omfattar både smarta IoT-enheter som används i arbetslivet men inte minst IoT-produkter för konsumenter. Vi använder aktivitetsarmband och pulsklockor för att följa våra framsteg i vår träning. Vår kaffebryggare berättar när den behöver rengöras och kylskåpet när det behöver fyllas på. I fabriker signalerar smarta gasbehållare när de behöver fyllas på eller bytas ut. I åkrar, fruktträdgårdar och vingårdar övervakar sensorer markförhållandena och skickar den kritiska informationen till markägarna. Varje designer, tillverkare och leverantör av IoT-enheter bör därför också i förväg ta reda på hur alla dessa transaktioner ska faktureras och till vem.

"Att bearbeta så mycket data kräver mer kapacitet än du kan få genom att bara skriva ett snabbt skript."

Fler och fler enheter med mobil uppkoppling – förutsättningar för IoT

IoT-enheter kan delas upp i tre huvudkategorier för uppkoppling:

  • Den första är den så kallade ”hub-anslutningen.” Detta är sensorer, strömbrytare, lampor etc. som är anslutna till en lokal hub (hjärnan) med hjälp av Wi-Fi, eller tex ZigBee eller Z-Wave i moderna hem och kontor. Denna användning faktureras normalt inte eftersom dessa typer av anslutningar redan ingår i internetleverantörens tjänster.
 
  • En andra kategori består av enheter som är anslutna till molntjänster för dataanalys, larm, statistikspårning osv. Denna typ av användning faktureras normalt inte heller separat eftersom den i allmänhet ingår i abonnemangspriset för molntjänsten.
 
  • Den tredje kategorin av IoT skiljer sig däremot från de övriga. Det här är de fysiska IoT enheterna som är direkt anslutna till mobilt internet. Efterhand som åtkomst till 5G-nätverket förbättras kommer mobil uppkoppling bli tillgänglig för betydligt fler IoT enheter och produkter. Bättre uppkoppling skapar fler användningsområden för tex träningsenheter och andra ”trackers” som redan finns. Det skapar också möjligheter för mycket större enheter. Exempelvis bilar och lastbilar, eftersom mycket mer data kan delas via mobil uppkoppling. Utvecklingen av ”pay-per-use” och autonoma fordon kommer att ha en enorm inverkan. Om en internetleverantör inte erbjuder IoT anslutningen inkluderat i sin tjänst, måste dessa transaktioner faktureras till användarna. Troligtvis genom att betala per användning eller via ett abonnemang.
Internet of Things
Internet of Things – Enorma mängder data

Att använda IoT-enheter genererar nästan alltid enorma mängder data. Detta medför att all denna rådata måste samlas in och ordnas korrekt innan den kan sättas in i en faktura. Att bearbeta så många transaktioner och generera en faktura är ingen enkel uppgift. En specialiserad molntjänst för IoT är därför en nödvändighet.

Det rekommenderas att samla in transaktionsdata i molnet helt enkelt på grund av den enorma datamängden. Att samla in data är dock inte slutet på processen. Att översätta datan till en faktura är komplicerat och blir bara mer utmanande med tiden. IoT transaktionerna måste kopplas till en prislista innan de kan faktureras och det kan finnas olika prislistor för olika kunder. Ju längre IoT-tjänsten erbjuds, desto större blir antalet prissättningsstrategier, rabattkampanjer och prisnivåer som kommer att användas. Att bearbeta allt detta utan en specialiserad IoT-molntjänst är nästan omöjligt.

Föreställ dig bara vad som kommer att hända om din IoT-tjänst kommer ut på marknaden och plötsligt blir viral. Din tjänst går från tusentals användare till miljoner användare på ett ögonblick! Att hantera fakturering på den nivån kräver mycket mer kapacitet än vad som kan hanteras genom att skriva ett enkelt skript.

"Ett enkelt e-postmeddelande med en bifogad faktura är inte längre tillräckligt bra."

Känn din kund – KYC


Innan vi ens kan börja prata om prislistor, måste vi först veta exakt vem som är kunden för en IoT-enhet. Är det en personlig enhet, eller används den av mer än en person? Är det alltid samma användare, eller används det av besökare och förbipasserande? Det är viktigt att IoT-användarna identifieras på ett korrekt och säkert sätt, särskilt om de potentiellt kan avvisa fakturan. Du måste alltid kunna bevisa att den här personen var den faktiska användaren av IoT-enheten för att minska kreditrisken. Dessutom finns det även GDPR-regler för persondata som måste följas.


Förutom personliga användare kan det också finnas företagsabonnemang där ett företag kan tillåta sina anställda att använda IoT-enheten. Företagskunder tenderar att föredra samlingsfakturering månadsvis eller årsvis.

Specialiserad hantering av fordringar för IoT

När alla transaktioner har översatts och registrerats på en kundfaktura måste fakturan fortfarande läggas till kundfordringarna. Då rekommenderas starkt en specialiserad molntjänst som kan hantera hela kravprocessen tillsammans med ERP-systemet och faktureringsprogramvaran. En IoT-molntjänst kan erbjuda en pålitlig och modern lösning. En sådan tjänst som sköter hantering av volymer och komplexitet som krävs för hanteringen av IoT-fordringar. Mjukvaran uppdateras regelbundet med den senaste funktionaliteten. Organisationen slipper de kostnader och den huvudvärk som kommer med äldre on-prem system. Den idealiska molnlösningen kan snabbt och enkelt integreras med din organisations faktureringssystem eller din befintliga faktureringslösning.

Andra viktiga funktioner som leverantörer av IoT-enheter bör leta efter, utöver en lösning för fakturering och kundfordringshantering, är:

  • Det behandlar transaktioner till fakturor – översätter den enorma transaktionsvolymen till enkla och välstrukturerade fakturor som kunderna kan förstå.
  • Digital fakturering och indrivningsprocess. Ett enkelt e-postmeddelande med en bifogad faktura räcker oftast inte längre. Kunder vill använda bekväma e-faktureringstjänster och automatiska betalningar med notifieringar till elektroniska brevlådor.
  • Transaktionskonto. Ibland är det önskvärt att samla in och hålla transaktioner på ett konto tills en definierad faktureringsnivå uppnås. Systemet måste då kunna placera transaktionerna på ett tillfälligt konto tills en faktura ska genereras.
  • Genomsnittlig användning under faktureringsperioden. Vissa kunder kanske föredrar att den förväntade totalkostnaden fördelas på ett antal månatliga betalningar med en avräkning och justering i slutet av året. Detta är särskilt användbart för säsongsvariationer.
  • Flexibla inställningar för indrivningsprocessen. För att undvika kreditförluster på grund av utebliven betalning kan det vara till hjälp att blockera användningen av en IoT-enhet om en faktura inte betalas. Det är också viktigt att IoT-enheten snabbt görs tillgänglig igen så snart den betalas.
  • White labeling och multi tenants. Många IoT-leverantörer erbjuder och använder flera produktkategorier och varumärken, så alla dessa enheter måste kunna bearbetas i samma system.
  • Provisioner och avgifter. Om ägaren till IoT-enheten till exempel är en annan än fakturautställaren kan de ha kommit överens om att de kommer att få en procentandel av intäkterna. Systemet måste då kunna hantera checkkonto för tredje part, liksom beräkning och fördelning av provisioner och avgifter genom separata tredjepartskonton.
 
Internet of Things framtida roll i samhället

Eftersom samhället har blivit mer inriktat på hållbarhet kommer IoT: s roll bara att fortsätta växa. Man går från att konsumera, slösa på och kasta saker till “life-as-a-service”. Vårt behov och önskan att mäta prestanda fortsätter också att växa. Det rör allt från våra bilar, cyklar, kaffebryggare och diskmaskiner till vår egna prestation. Vad som kommer att vara möjligt de närmaste åren tycks bara vara begränsat av vår egen fantasi. Om vi ska kunna spåra och hantera allt, räcker det inte bara med att samla in uppgifterna. De måste också översättas till fungerande betalnings- och kundfordringslösningar för företag och enskilda konsumenter.

Till alla IoT-skapare där ute vill vi säga: Fortsätt att uppfinna och utveckla nya saker! Men glöm inte att tänka på vem som ska betala räkningen och hur. Låt en specialist hantera fakturering och kundfordringar åt dig!

IoT är en av de trender inom modern kredithantering som vi diskuterar i vårt senaste whitepaper. Om du vill veta mer om denna och andra trender, ladda ner vårt whitepaper “Trender & verktyg i modern företagsfinansiering” 

Vill du veta mer om Aptics SaaS och molntjänster för stora volymer av fakturor, factoring och andra typer av kredithanteringstjänster? Kontakta oss gärna: hello@aptic.net eller kontakta Patrik Steen direkt (se kontaktuppgifter här nedanför)