UX (User Experience) – inte bara för syns skull

Visste du att 80% av alla appar och programvaror överges efter första interaktionen? Det beror främst på att användare inte förstår syftet, fastnar i navigeringen eller i olika flöden och processer. Hur kommer det sig? Vad är avgörande för dig som användare antingen att du återkommer eller slutar använda en app eller programvara? Välkommen till en serie blogginlägg om användarbeteenden, användarupplevelser (UX) och hur vi jobbar med kognitionspsykologi och designriktlinjer för att skapa det ultimata arbetsverktyget för just dig.

Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works.

Steve Jobs

UX är en förkortning av den engelska termen user experience och det handlar kort och gott om designarbete som förbättrar användarnas upplevelse av en tjänst eller produkt. Det är alltså så mycket mer än att bara designa ett snyggt gränssnitt, utan kärnan av UX är att överbrygga klyftan som finns mellan antaganden och användarnas vardagliga behov.

 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att UX inte är en enskild kugge i ett maskineri, för att effekten ska bli märkbar behöver UX genomsyra alla aspekter av en organisation. Att faktiskt prata med användarna och anpassa utvecklingen utefter deras önskningar och behov skapar ett användarcentrerat synsätt som minskar antalet antaganden och gissningar och främjar en kultur kantad av studier och experiment. Det tillåter oss dessutom att skapa produkter som blir bättre mottagna hos användare och därför ökar sannolikheten att de blir både lönsamma, långvariga och framgångsrika.

Visualisering av User Experience, User Interface och Content

Vad är UX och gränsnittsdesign?

Skillnaden mellan UX och gränssnittsdesign eller användbarhet är att UX handlar om en helhetsbild och tar således hänsyn till organisationens välbefinnande och användarens måluppfyllelse. Det handlar alltså inte om att skapa en upplevelse som är helt fri från friktion. Utan det handlar om att skapa förutsättningar där både organisationer och användare kan förbättra sin prestanda.

Avslutningsvis, vi jobbar ständigt för att förbättra upplevelsen av vårt senaste projekt, Asitis Cloudware. Vårt mål i all vår utveckling och design är att i det dagliga arbetet skapa mening och att det med enkelhet går att genomföra sina arbetsuppgifter. Vi skapar bättre produkter genom att ha förståelse för känslor, besvär och utmaningar. Och med hjälp av den informationen skapa mening och matcha det med organisatoriska mål och resurser.

Aptic Cloudware är en ny plattform för factoring och utlåning. Vi är fulladdade med motivation och inspiration att fortsätta bygga något helt fantastiskt med hjälp av våra användare. 

Vill du veta mer om Cloudware? Ta kontakt med oss!

 

Jenny Bergdahl Aptic
Jenny Bergdahl
UX Designer