Aptic Solution Leasing

Komplett leasingløsning for å finansiere utstyrskjøp og leverandørleasing

  • Tradisjonell leasing (fpo), finansiell-, operasjonell- utstyrsfinansiering/leasing
  • Støtter hele leasingprosessen
  • Åpen plattform med integrering mot andre interne og eksterne systemer via API connections

Leasing og bærekraft

Aptic ARC-plattformen støtter mange former for leasing, fra finansiell og operasjonell leasing til leie-/kjøpsleasing. Plattformen vil støtte dine nåværende leasingløsninger og gir deg mulighet til å kunne bidra til en bærekraftig sirkulær forretningsmodell. Leasingløsningen har en høy grad av fleksibilitet og er svært konfigurerbar til dine spesifikke behov og ønsker.

Støtter hele leasingprosessen

Aptics sin løsning er en uavhengig leasingplattform som administrerer hele leasingprosessen og kan utvides til å støtte hele spekteret av aktivabaserte finansløsninger. Plattformen kan også brukes til å aktivere din nåværende ERP-plattform eller en annen plattform med avanserte leasingløsninger. Kjerneoperasjonen for gjenstandshåndtering, prisberegning, kontraktstyring, finansstøtte og full kredittstyringssyklus kan utføres i ARC eller med en egen frontend-løsning. Vårt mål er å digitalisere leasingprosessen fullt ut og gi best mulig kundereise.

Åpen Leasing plattform

Aptic sin leasing programvareløsning støtter kjerneprosessene til leasingprodukter. Leasingløsningen kan enkelt kobles til andre støttesystemer i og utenfor IT-miljøet. Tilkoblinger til utstyr/produktdatabase og eksterne leverandører for å støtte prosesser som KYC/AML eller digital signering gjøres via API-tilkoblinger. Aptic tilbyr webløsninger for kunder og forhandlere, men kan også koble til eksisterende webløsninger. Aptic sin leasing vil digitalisere og forenkle leasingløsningene dine til neste nivå.

Vil du vite mer om Aptic Leasing?

Rick Terra Aptic

Rick Terra

International

rick.terrra@aptic.net

+31 625 02 10 00

Mari Bødal Aptic

Mari Bødal

Norway

mari.bodal@aptic.net

+47 959 88 544

Ahmed Krayem

Sweden

ahmed.krayem@aptic.net

+46 766 43 33 06