Fremtidens factoring: Trender og muligheter

Factoring som finansieringsform vokser og prognoser peker mot en global vekst på mellom 6,1 % og 8,4 %. Denne økningen vekker interesse hos mange nye aktører, og ikke minst hos kjente teknologigiganter. I tillegg kan anvendelsen av innovasjoner, så som f.eks. distribuert databaseteknologi/Blockchain få innvirkning på factoringlandskapet. Hvordan kan du som factoringselskap utnytte disse mulighetene?

 
Det økende behovet for en factoring-løsning

I 2021 var det globale factoringmarkedet verdt € 3,10 milliarder ifølge IMARC Group, og forskere forventer at det vil nå € 4,36 milliarder innen 2027, med en årlig vekst på 6,1 % (CAGR) i perioden 2022-27.
Grand View Research mener at fremtiden ser enda lysere ut og har spådd en årlig vekst på 8,4 % mellom 2021 og 2028. Forskere ser det økende behovet for alternative finansieringskilder hos SMBer og den raske utviklingen av factoringtjenester i Europa som noen av de vesentligste driverne av denne veksten.

Disse veksttallene peker mot ytterligere diversifisering innenfor factoring-økosystemet. Banksektoren hadde den største markedsandelen i 2020 med rundt 80 %, men det er skjeldent disse engasjerer fintech-selskaper for bistå i å videreutvikle og oppdatere sine factoringtjenester. Videre ser vi idag en fremvekst av flere spesialiserte factoringselskaper. Åpne APIer lar ulike leverandører, så som kredittinformasjonsselskaper, integrere sine tilbud med flere typer løsninger.

Vil teknologigigantene fokusere på factoringmarkedet i fremtiden?

De store teknologigigantene kommer sannsynligvis til å tre inn på factoringmarkedet i fremtiden. Meta, Facebooks morselskap, lanserte “Meta Invoice Fast Track” i oktober 2021 og tilbyr kreditorer å overta fakturaer mot et gebyr på 1 % av fakturasummen. Denne tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig for amerikanske selskaper ledet av kvinner eller medlemmer av minoritetsgrupper, men det vi de-facto ser er at factoring er på teknologigigantenes agenda.

Dette mangfoldet av leverandører skaper også nye regulatoriske problemer og utfordringer. I februar 2021 ga “The Bank of International Settlements” (BIS) ut en rapport om hvordan regulering bør utvikles for å fremme rettferdig konkurranse mellom tradisjonelle banker og fintech-aktører. Studien pekte på at det eksisterende regelverket i flere land har til dels sammenfallende regler både når det gjelder forbrukerbeskyttelse og anti-hvitvasking/terrorfinansiering (AML/CFT) for samtlige leverandører av finansielle tjenester, mens overvåkingsprosessen og anvendelsen kan variere mellom selskaper som tilbyr samme type tjenester. BIS påpekte også at dagens rammeverk bør suppleres med ytterligere krav til teknologigigantene som skal håndtere de risikoene som oppstår når disse tilbyr denne typen tjenester.

Blockchain og factoring

En annen mulig «game-changer» er det potensialet som finnes i Blockchain innenfor factoringområdet. Det gir økt mulighet til å registrere factoringavtaler og derved unngå “dobbel factoring”. Andre fordeler er åpenheten og sikkerheten som blockchain tilbyr. Selv om flere studier peker på potensialet som finnes i blockchain, er mangelen på et tilpasset regelverk fortsatt et hinder for modning av “blockchain factoring”.

Trusler eller muligheter for factoringselskaper?

Spørsmålet er selvsagt hvordan factoringleverandører forholder seg til de ulike trendene og utviklingen generelt. Vi ser i hovedsak muligheter, både for etablerte bedrifter og for nye aktører i dette markedet. Hvis man ønsker å ta del i den økende etterspørselen i et marked som stadig er i endring, kan en kortere «time-to-market», på for eksempel produktlanseringer, gi et stort konkurransefortrinn. Dersom man i tillegg evner å administrere factoringtjenestene på en smidig måte er man godt forberedt til å dra nytte av innovasjoner.

Er virksomheten din klar for en fremtidssikker factoring?

Aptic sin SaaS-plattformen CLVR er fleksibel, skalerbar og kan tilpasses din virksomhet. CLVR kan håndtere alle typer factoringprodukter; kjøp med og uten regress, belåning, fakturaservice eller administrasjon, supply chain financing, ja, kort sagt – alt fra bestilling til betaling!

CLVR settes opp i din virksomhet slik at du får akkurat den støtten du trenger for å bli mer effektiv. På denne måten er du alltid klar til å utvikle og utvide factoringtilbudet.

Vil du vite mer om hvordan CLVR factoring kan hjelpe deg å jobbe mer smidig og fremtidsrettet? Last ned vårt whitepaper eller kontakt oss for ytterligere informasjon!

 

Kilder:
https://www.imarcgroup.com/factoring-market
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/factoring-services-market
https://www.researchgate.net/publication/352519252_Decentralized_Factoring_for_Self-Sovereign_Identities
https://www.bis.org/fsi/fsipapers17.pdf