Fire steg for en bedre kredittprosess

Covid-19-pandemien har økt behovet for en mer proaktiv kreditthåndtering. For å redusere risikoen for forsinkede og uoppgjorte krav, må man handle raskt, har mer detaljerte analyser og helst en god kombinasjon i bruk av digitale verktøy og god dømmekraft. 

Vi har sammen med bransjeaktører identifisert fem utfordringer innenfor kreditthåndtering som kredittgivere ofte står overfor i dag. Du finner også noen forslag til hvordan du kan jobbe med dem.

Utfordring 1: Eksisterende risiko- og kredittvurderinger gir ikke nødvendigvis tilstrekkelig vurderingsgrunnlag når det gjelder antall «misligholdte lån» (NPL). 

NPL falt kraftig i 2020, det samme gjorde antall konkurser. 2020 var imidlertid ikke et normalt år i så henseende. For eksempel så har EU-kommisjonen beregnet at uten statlig støtte, så ville antall selskaper med likviditetsproblemer ha steget inntil 23 % mot utgangen av 2020. Her inkluderes sannsynligvis mange selskaper som hadde gode kredittscore før koronakrisen inntraff. Det betyr at det kan bli vanskelig å si noe om kredittverdigheten til mange selskap etter at støttetiltakene opphører. Vurderinger basert på historiske data gir derfor ikke nødvendigvis et godt grunnlag for vurdering.

Mulig løsning:

Kontakt kundene dine proaktivt. Det er viktig å gå i dialog med skyldnerne dine og skape en dialog basert på tillit. Ha med å invitere skyldnere til å være transparent om den nåværende likviditetsposisjon. 

I tillegg kan du ta i bruk en fleksibel målsydd inkassoprogramvare for de unike behovene selskapet ditt har. Det kan være f.eks. at du får en varsling i rett tid. Mange «best practises» dreier seg bla. om å etablere automatiske påminnelses- og purrerutiner. Dersom et kredittinformasjonsselskap integreres i programvareløsningen, kan du kombinere en systematisk inkassoprosess med egne erfaringer og metoder.

Utfordring 2: Koronaviruset har påvirket mange selskaper forskjellig. Segmenteringskriterier er ikke nødvendigvis de samme og like tydelige som før. 

«Koronakrisen» har ført til større eller mindre endringer i alle foretak. Noen sektorer opplevde en uventet økning i salget, mens andre fortsatt jobber hardt for å komme seg tilbake til lønnsom drift. I mange bransjer finnes det både vinnere og tapere. Selskap med høydigitaliseringsgrad opplevde ofte bedre lønnsomhet enn de klassiske tradisjonelle «off-line» bedriftene der mange hadde en nedgang i salget under nedstengningen.

Mulig løsning:

En utvidet analyse kan være det som skal til for å få et relevant og riktig kunderisikobilde. Test gjerne om dine segmenteringsregler fortsatt gjengir virkeligheten slik den er, og juster de om det er nødvendig. Sørg for å sikre at du har en tilpasset, smidig og brukervennlig kundereise når det gjelder betalings- og kredittstyringen i både B2B og B2C forretningene dine.

Download whitepaper
Utfordring 3: Manglende innbetalinger legger press på kontantsituasjonen

Betalingsvilkår med lang tilbakebetalingstid, kan ofte forårsake kontantstrømproblemer for fordringshaver. Dette gjelder spesielt for selskapene med høy vekst som har mål på vekst og videre investering.

Mulig løsning:

Factoring – faktura-/fordringsfinansiering – er en god løsning for mange i denne situasjonen. Man oppnår økt likviditetstilgang raskere, og du trenger ikke lenger å bekymre deg for kreditthåndtering, oppfølging, purringer, inndriving og annet som tar fokus fra kjernen og verdiskapingen i selskapet.

 
Utfordring 4: Dagens faktureringsprosesser krever mer tid, krefter og ressurser enn før

Administrasjon og oppfølging av faktureringsprosessen krever mer av en organisasjon nå som følge av bla. det endrede «skyldnerlandskapet».

Mulig løsning:

Få hjelp til å sette opp en digital plattform som virkelig effektiviserer hele faktureringsprosessen. Dette gir ansatte mer tid til å fokusere på kjerneoppgavene sine. En digitalisert fakturaprosess frigjør tid som kan benyttes til å løse utfordring 1 og 2. Mange som har tatt i bruk en automatisert fakturaprosess sier også at dette går «hånd i hånd» med en målstyrt og individualisert oppfølging. 

Aptic sin reskontroløsning gjør det mulig for virksomheten å koordinere prosessene ned til minste detalj. Den kombinerer effektivitet med fleksibilitet og en personlig og konsistent kundeopplevelse. 

 

Er du interessert i å få mer innsikt i utvikling av kredittforvaltningen? Last ned vårt seneste «whitepaper» om kredittekspansjon og kredittstyring!

Vi hører gjerne fra deg om du ønsker å finne ut mer om Aptic sine innovative løsninger for tilbydere av lån, inkasso, factoring, e-handelsbetaling/check-out, reskontro og leasing.