Partnerships: Krachtige IT-Ecosystemen

De toenemende complexiteit binnen het IT-landschap maakt het voor bedrijven steeds lastiger alles zelf te doen en zelf in te richten. Zeker innovaties binnen de fintech maken het er niet makkelijker op. Waar gaat dat naartoe? Het woord ‘partner’ is in de loop der jaren wellicht veel te vaak als toverwoord gebruikt, maar het belang van slimme samenwerkingen binnen IT-platformen is tegenwoordig juist door die complexiteit ongekend groot geworden. Maar wat maakt een samenwerking echt sterk?

Een sterke samenwerking als ‘expertise hub’

Het samenwerken in een digitaal ecosysteem heeft de toekomst. Omdat iedere partner binnen die samenwerking zich volledig kan richten op de eigen expertise en dat samenbundelen met andere experts tot een krachtige dienstverlening, wordt op die manier een onmiskenbaar hoge waarde gecreëerd voor de klanten. Het gemeenschappelijke doel van de deelnemers binnen dit ecosysteem zorgt er dan ook voor dat de klanten op hun eigen bedrijfsactiviteiten kunnen focussen in plaats van steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden op het gebied van IT en online diensten.

In een krachtig IT-ecosysteem werken verschillende partijen – ook concurrenten – met elkaar samen om waarde toe te voegen voor de klant.

Een sterk digitaal ecosysteem gaat natuurlijk veel verder dan alleen eenvoudige samenwerkingsoverkomsten tussen de ‘partner’-leveranciers in een gesloten keten. Een écht krachtig ecosysteem is een samenwerking op diverse punten tussen veel verschillende partijen, die dan ook soms concurrenten van elkaar kunnen zijn, om de ideale dienstverlening voor de diversiteit aan klanten te kunnen bieden. Het cloud-platform waarop deze partijen samenwerken fungeert als een soort ‘expertise hub’ waar de klanten een optimale dienstverlening wordt geboden. Klanten kunnen de softwareoplossingen en online diensten precies zo inrichten als ze zelf willen.

Financiële dienstverlening staat niet meer op zichzelf

Veel IT-afdelingen zijn nog steeds gewend alles zelf te doen en bij financiële dienstverleners is dat niet anders. Zelf de apps bouwen, zelf de diensten ontwikkelen, zelf de nodige specialistische gegevens verzamelen en beschikbaar stellen. Met de toenemende complexiteit van de IT-infrastructuur kost dit uiteraard veel tijd en veel geld. Er is geen garantie dat het zelf ontwikkelde systeem de beste oplossing is voor het probleem en het is vaak ook niet of slecht schaalbaar. Als er toch naar ‘expertise partners’ wordt gezocht die specialistische diensten te leveren, gaat het meestal om het afnemen van diensten of informatie zoals ingekaderd in de SLA. Een cloud-platform waarop een krachtig ecosysteem draait maakt al deze tijd en moeite overbodig.

We zien de groeiende complexiteit sterk terug in de ontwikkelingen rondom mobiele applicaties voor de steeds groter wordende diversiteit aan financiële diensten. Er worden veel effectieve en efficiënte, zelfs leuke apps gebouwd om gemak te bieden voor de klanten en kosten te besparen. Echter, deze apps kunnen tegenwoordig niet meer op zichzelf staan als het gaat om het leveren van een echt bruikbare dienst die dan ook voldoet aan de eisen van de klanten voor wat betreft snelheid en gebruiksgemak. Steeds vaker wordt het noodzakelijk de eigen app te koppelen aan meerdere externe online diensten om de eigen dienstverlening te kunnen voltooien. Voor creditscoring en autorisatie, bijvoorbeeld. Maar denk ook aan de koppelingen met de boekhouding, met BI-systemen en met print- en mailsystemen. 

Aptic Ecosystem

Aptics ecosysteem

De API-economie: hoe het ecosysteem samenwerkt

Door gebruik te maken van een IT-platform dat veel van dergelijke operationele partners al binnen het ecosysteem beschikbaar heeft, wordt het makkelijker voor een financiële dienstverlener om te focussen op het leveren van financiële diensten in plaats van met de alsmaar toenemende complexiteit te worstelen.

Al deze samenwerkingen binnen het ecosysteem maken het voor de klant een stuk eenvoudiger.

Binnen een effectief ecosysteem heeft de klant dus geen omkijk meer naar ingewikkelde infrastructuren. Een optimaal ingericht ecosysteem moet dus op een soepele manier de samenwerking tussen de partners faciliteren. Dat kan met Open API’s. Door data en diensten via API’s uit te wisselen kunnen partners gemakkelijk aanhaken op het platform en hun expertise beschikbaar stellen voor alle klanten. 

Uiteraard is het noodzakelijk dat alle deelnemende partijen het belang van deze vereenvoudigde manier van communiceren helder inzien en de eigen bedrijfscultuur daarop inrichten. Het ecosysteem is het meest krachtig wanneer partijen voldoende toegang kunnen krijgen tot elkaars data en diensten.

Het ecosysteem van Aptic Cloudware

Aptic heeft op haar Cloudware platform een krachtig ecosysteem ingericht met veel gerenommeerde specialistische dienstverleners uit de financiële sector. Het platform is gekoppeld met partners die kredietinformatie leveren over miljoenen bedrijven uit ’s werelds grootste databases. Ook wordt er samengewerkt met experts in digitale autorisatie en het digitaal stroomlijnen van operationele processen en data uitwisseling, met printers en experts in digitale communicatie en met experts op het gebied van BI en data-analyse. 

Al deze samenwerkingen binnen het ecosysteem maken het voor de klant een stuk eenvoudiger om hun digitale proces via het platform volledig naar wens in te richten. Maar klanten kunnen er ook voor kiezen om met andere leveranciers te werken waar ze een goede ervaring mee hebben. Omdat het Cloudware platform Open API’s gebruikt bij het koppelen van partnerdiensten, kan veelal op eenvoudige wijze een snelle en betrouwbare verbinding met een nieuwe leverancier worden toegevoegd aan het bestaande ecosysteem. Het vergroten van het ecosysteem met nog meer betrouwbare leveranciers van specialistische diensten maakt het geheel alleen maar sterker en brengt nog meer waarde voor alle gebruikers. 

Aptic is een internationale specialist op het gebied van fintech. Cloud services, Open API’s andere aspecten van digitalisering van financiële diensten zijn enkele trends in de financiële sector die we in ons nieuwste whitepaper bespreken. Wil je meer over deze en andere trends lezen, download hier het whitepaper Trends & Tools in Modern Business Financing